Foto: Magnus Aronson/IKON

Ideellt engagemang

Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Göteborgs stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Värdet i ideellt engagemang skapas inte bara av att människor frivilligt ger av sin tid till en organisation. Den som engagerar sig får också mycket tillbaka, till exempel social gemenskap och utlopp för sina intressen. I Göteborgs stift vill vi främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet och på stiftskansliet finns medarbetare som samordnar ideella satsningar. 

Av fri vilja på fri tid på 2020-talet

Efter drygt 20 år är det dags att följa upp studien Av fri vilja – på fri tid. Syftet med denna studie är att belysa ideellt engagemang inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, men också hur anställda ser på detta.

Främja ideellt medarbetarskap i församlingen

”För den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan ska det vara lätt att hitta sin uppgift.” Det är ett av huvudmålen för utvecklingen av det ideella medarbetarskapet i Svenska kyrkan.

Om ideellt engagemang

En kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang är en kyrka som har framtiden för sig. Göteborgs stift vill på olika sätt främja delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.