Foto: GettyImages

Regionala ramavtal

Utöver de ramavtal som finns på nationell nivå har vi som jobbar inom Göteborgs stift lokala avtal att ta del av.

Där det inte är möjligt att upphandla/avtala på nationell nivå har vi regionala ramavtal. Det kan handla om till exempel avtal med leverantörer för revision, företagshälsovård, dataskyddsombud med mera. Att veta när man ska upprätta ett eget avtal med en leverantör, när man ska använda ett kundnummer eller ett avropsavtal vid ett ramavtal är inte helt enkelt, men här kan du läsa en fördjupning kring ramavtal, avropsavtal och vanliga avtal

På det Kornet, under Leverantörer, finns en rad ramavtal att ta del av. Gör det till en rutin att alltid titta där innan du lägger din beställning.

Samverkan kring ramavtal

Samverkande inköp vill inte kompromissa med det lokala engagemanget. Vi vill samverka kring områden där det finns köpmassa. Via spendanalysen har vi kunnat identifiera de områden där vi gör mest nytta och där vi har hög grad av gemensam leverantörsmarknad. Detta är ca 50% av alla avtal vi har inom Svenska Kyrkan, så allt går inte att handla på ramavtal.  

Aktuella ramavtal för Göteborgs stift

Dataskyddsombud, ramavtal

Göteborg, Karlstad och Skara stift har tecknat ett 2+1-årigt ramavtal med leverantören Xeeda AB för Dataskyddsombudstjänster.

Företagshälsovårdstjänster, ramavtal

Falck (fd Previa) har ett regionalt ramavtal med Göteborgs stift för att tillhandahålla ett brett antal tjänster inom företagshälsovård. Avtalet är öppet för alla ekonomiska enheter; stift, församlingar och pastorat, inom Svenska kyrkan att avropa.

Tryckeri och profilprodukter, ramavtal

Göteborgs stift har ett regionalt ramavtal med Sandstens tryckeri AB för leverans av trycksaker och profilprodukter. De uppfyller stiftets krav gällande; hållbarhet, kvalité, service och pris.