Bidrag att söka

Sociala m fl stiftelser - Göteborgs stad

Göteborgs stad ser positivt på det arbete många församlingar inom Svenska kyrkan gör med att hjälpa människor att söka till Göteborgs Stads sociala m.fl. stiftelser, och uppmuntrar det arbetet även inför framtiden så att vi tillsammans kan hjälpa på många som möjligt.

Stiftelser

Stiftelser - Fonder

Göteborgs stift förvaltar några stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Ansökan om understöd kan göras från:

Strukturbidrag

Strukturbidraget avser att skapa ekonomisk utjämning och därmed möjliggöra verksamhet eller höjd ambitionsnivå inom områden som är strukturellt betingade.