Bidrag att söka

Sociala m fl stiftelser - Göteborgs stad

Göteborgs stad ser positivt på det arbete många församlingar inom Svenska kyrkan gör med att hjälpa människor att söka till Göteborgs Stads sociala m fl stiftelser, och uppmuntrar det arbetet även inför framtiden så att vi tillsammans kan hjälpa på många som möjligt.

Stiftelser - Fonder

Göteborgs stift förvaltar några stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Ansökan om understöd kan göras från:

Strukturbidrag

Strukturbidraget avser att skapa ekonomisk utjämning och därmed möjliggöra verksamhet eller höjd ambitionsnivå inom områden som är strukturellt betingade.