Foto: Linda Mickelsson/IKON

Göteborgs stifts prästlönetillgångar stöttar forskningsprogram om hållbar skogsskötsel

Göteborgs stifts prästlönetillgångar är med och finansierar forskningsprogrammet FRAS II. Målet är att ta fram och sprida kunskap om skogsskötsel för ett hållbart skogsbruk i södra Sverige.

Forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige II, förkortat FRAS II, är tillsammans med sin föregångare FRAS de första programmen där skogsforskning i södra Sverige samlas kring ett och samma projekt.

Programmet genomförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitet, Skogsforsk och skogsnäringen i södra Sverige. FRAS II pågår 2023-2026 och är en fortsättning på FRAS-programmet som pågick 2018-2021.

Målet är att ta fram och sprida evidensbaserad kunskap om skogsskötsel för ett hållbart skogsbruk i södra Sverige. Det sker i nära samarbete med skogsnäringen i regionen och i dialog med andra som berörs av skogsbruket. Syftet är att fortsätta att utveckla skogsskötseln i södra Sverige och anpassa den till dagens och framtidens behov och förutsättningar.

Göteborgs stifts prästlönetillgångar är med och finansierar programmet.
- Det är ett spännande och viktigt forskningsprogram som vi är glada över att få vara en del av, säger Fredrik Tengberg, enhetschef för egendomsenheten på Göteborgs stift.

SLU:s hemsida kan du läsa mer om FRAS II.