En person med ett korsarmband målar en liten trähäst.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmandclearing

Här hittar du kyrkostyrelsens beslutat om belopp för clearing rörande konfirmander. Det uppdateras varje år.

Detta beslut gäller för 2022: Det belopp med vilket den församling som konfirmanden tillhör ska ersätta den församling eller det stift som själv eller i samverkan med någon annan ordnar konfirmationen utgör 3 250 kronor avseende undervisning och 760 kronor per dygn dock högst 5 320 kronor avseende lägerverksamhet samt de ytterligare kostnader som föranleds av att konfirmanden är i behov av särskilt stöd. Överenskommelse om sådana ytterligare kostnader bör träffas i förväg.

 

Mer information om bestämmelserna kring clearing