Foto: Magnus Aronson/Ikon

Diakoni

Diakoni är ett av församlingens grundläggande uppdrag. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att uttrycka den kristna tron genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och skapelsen.

I församlingen sker detta genom specifika diakonala verksamheter präglade av omsorg och respekt. Men också genom ett diakonalt förhållningssätt som bör genomsyra all gemenskap i församlingen. 

Uppdraget är konstant; diakonin ska stå upp för människovärde och mänsklig värdighet. Samtidigt är den ständigt rörelse  och kan ta sig olika uttryck beroende på den konkreta situationen.

Asylsökande och flyktingar

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värdighet som skapade till Guds avbild.

Dokument Diakoni

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.

En reva i samhällskroppen

Rapporten "En reva i samhällskroppen" skildrar Svenska kyrkans arbete med människor som lever i papperslöshet och visar bland annat att medarbetare tycker att ett för stort ansvar landar på civilsamhället.

En kvinna sitter med sin dotter i knät och läser  bok.

Filmer om migration

Filmer att använda som inspiration i församlingens arbete med Integration och inkludering.

Jourhavande präst

Att tjänstgöra inom jourhavande präst är viktigt för kyrkan, men det är också meningsfullt. Du som präst inom jouren får möjlighet att utveckla dig inom själavård samt samtala om det som är viktigt, på riktigt. Här finns information för dig som är intresserad av att veta mer eller vara med i Jourhavande präst i Göteborgs stift.

Kriget i Ukraina

Här hittar du information om Göteborgs stifts stöd till församlingarna, med anledning av kriget i Ukraina, samt länkar till myndigheter och organisationers information.

En pojke står med bägge händerna för ögonen.

Oro och anmälan när barn far illa

Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida. Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. I kyrkoordningen för Svenska kyrkan finns en anmälningsskyldighet (kap 54, § 13 a) för att markera hur viktigt det är att gripa in till skydd för barn.

Själavård

Här kan du läsa mer om vad du kan ta upp i ett själavårdande samtal och om hur det praktiskt går till.

En präst sitter inomhus och samtalar med en person med rosafärgat hår.

Vägledning för diakoni

Tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift har Svenska kyrkans nationella nivå tagit fram en vägledning för diakoni. Vägledningen vill bidra till att stärka det strategiska tänkandet om diakoni och diakoni som hela församlingens uppdrag.

En kvinna sitter på huk vid en blomsteräng och ler.

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är beteckningen på de kristna samfundens gemensamma arbete i andlig vård på sjukhus.

Vandra tillsammans för en stund

Att hålla en hand eller hänga en ängel i ett träd. I Sjukhuskyrkan på Sahlgrenska universitetssjukhuset står närvaron i fokus.

Att bära varandras bördor

Ensam är inte stark. Christer Lockner har ägnat stora delar av sitt liv åt att på olika sätt hjälpa andra. Ett arbete som bottnar i en tro på människors inneboende kraft.

De osynliga barnens röster

"Att vara fattig nån annanstans i världen är lättare. Inte lika skämmigt. Här finns en liksom inte."

Samverkan och nätverk för flyktingarbetet

I början av maj bjöd Göteborgs stift in till ”Rådslag Ukraina” för att ge möjlighet att dela erfarenheter mellan församlingar och lyfta frågor om behov av stöd i arbetet. Att nätverka och att samverka är viktigt, lyftes av deltagarna.

Alla kan göra något

Att arbeta med och vara engagerad i flykting- och integrationsfrågor är ett arbete som måste vara långsiktigt samtidigt som det många gånger är snabba skeenden och förändrade förutsättningar. I Lilla Edet arbetar Svenska kyrkan och kommunen nära varandra och långsiktigt.

Det Spirar vid torget i Kungsbacka

Utanför dörren till Kungsbacka kyrka, som ligger centralt vid torget, står det en skylt: ”Öppen kyrka – välkommen in i värmen!”. Här är det lätt att slinka in för en stunds stillhet. Runt hörnet ligger Mötesplats Spira. Här är det öppet för fika och en stunds gemenskap.

Att göra skillnad

Nadim Ghazale, polis i Borås med rötter i Libanon, var en av de mest lyssnade sommarpratarna 2021. Hans berättelse handlar om alla de människor som sträckt ut en hand, människor som gjort skillnad. En av dessa är Eva-Lena i Ljungskile som berättar: Det var självklart för oss att hjälpa till.

En brygga till ett fungerande arbetsliv

På ”Bryggan 30” i Varberg får människor träning för arbetslivet. Det är en form av diakoni som blir allt vanligare. ”Det är ett sätt att värna människan” säger Daniel Kullenberg, diakon och verksamhetsledare.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Gud möter oss både vid altarbordet och ”parkbänken”

Diakoni – vad är det? Att tillfullo förklara diakoni är svårt, skriver Barbro Hjort. I snart trettio år har Barbro varit diakon och hon beskriver diakonens uppgift som att leda och uppmuntra till diakoni genom att vara röstbärare, själavårdare, ledare och undervisare.

    Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

  • Helena Jonsson

    Helena Jonsson

    Göteborgs stift

    Stiftsdiakon inriktning diakonal utveckling, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten

Kurser och arrangemang Grundläggande uppgiften

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Grundläggande uppgiften

Genom rådgivning, konsultativt arbete, stöd i verksamhetsutveckling och nätverkande stödjer och främjar vi det arbete som är knutet till församlingslivet och den grundläggande uppgiften i stiftets församlingar och pastorat.