Foto: GettyImages

Reportage

Skildringar från olika delar av stiftsorganisationens liv och verksamhet.

Några personer sitter och samtalar inomhus.

Bollplank för knepiga jobbfrågor

Knepiga situationer på jobbet, svåra samtal och allt fler symptom på stress ... Önskar du ibland att det fanns någon att bolla jobbfrågor med? Det gör det – för alla yrkeskategorier inom kyrkan.

Messy Church ger en naturlig kontakt med småbarnsfamiljer

Nog finns det mycket hjärta i Hjärtum. Hjärtlighet och en varm gemenskap möter stiftets tidskrift Korsväg när vi besöker församlingshemmet intill Hjärtums kyrka. Vi ska få vara med om Messy Church, en drop in-verksamhet på måndagskvällarna, en gång i månaden.

Skräddarsydd konfa för idrottsungdomar

Skräddarsydda konfirmationsgrupper för idrottande ungdomar – det upplägget erbjuder bland andra Uddevalla pastorat för att förenkla för de som vill konfirmeras. – Nu är det till och med så att idrottsklubbar ibland själva hör av sig till oss för att de vill starta konfagrupper, säger Sofia Bydemar, församlingspedagog. 

Ett långsiktigt arbete med försoning

Under den återkommande kyrkliga konferensen Ságastallamat, som hölls i oktober, framförde ärkebiskop Antje Jackelén en andra gång en ursäkt till det samiska folket. Ursäkterna är en del av Svenska kyrkans försoningsarbete som pågår med samerna.   – Att ursäkten uttalas två gånger över närmare ett års tid visar att försoningsarbetet står i en process där Svenska kyrkans ursäkt får ta tid, säger Henrik Frykberg, stiftsadjunkt på Göteborgs stiftskansli, som var på plats i Luleå under Ságastallamat.  

Själavård på olika arenor med samma syfte

Oavsett om själavård sker mellan fyra ögon i en församling eller om den görs med Jourhavande präst via telefon eller chatt, så handlar det om samma sak – omsorg om människans existentiella, mentala och andliga hälsa. – Själavården går ända tillbaka till Jesu tid. Han visade hur vi skall möta varandra, vilket är grunden för all själavård, säger Anders Anderberg, samordnare för Jourhavande präst och institutionssjälavård på Göteborgs stift.

Odling och Teologi på Helsjön

Intresset för kursen Odlarglädje och skapelsekärlek på Helsjön folkhögskola är stort och platserna fylls fort. Det handlar om handfast odlande, ansvar för att förvalta Guds skapelse och att natur och odling har en helande effekt på människan.

“Man får släppa allt och bara vara”

För vissa är gudstjänsten helt central i tron, medan den för andra upplevs som otydlig och gammaldags. För ungdomarna i Stensjöns församling är gudstjänsten både en chans att vila och något som kan vara svårt att fokusera på - och ibland är den inte helt olik en fysiklektion.

Frälsarkransens pärlor leder pilgrimerna i Kville

En kilometer lång och lättgången, det är den nyinvigda pilgrimsleden i Kville. Längs leden ligger stenar målade i frälsarkransens färger, som en påminnelse om Guds närvaro.

Ett stöd för att ha ordning och reda i diariet

För sin egen, andras och eftervärldens skull – att spara och ha koll på sina handlingar är viktigt av flera olika anledningar. – Jag gillar verkligen att ha en dialog med andra kring hur man kan använda funktioner i systemet och hitta en bra struktur för sina handlingar, säger Marie Flodin, stiftskonsulent som arbetar med att utbilda församlingar och pastorat. 

Vi ska inte sälja en vara, vi ska erbjuda liv 

Församlingens kommunikation ska vara tydlig i att berätta mera om vad kyrkan står för och vad kyrkan tror. Det menar Eva Staxäng, som bland annat intervjuat kyrkomedlemmar och arbetat som kommunikatör under många år.   

Samverkan och nätverk för flyktingarbetet

I början av maj bjöd Göteborgs stift in till ”Rådslag Ukraina” för att ge möjlighet att dela erfarenheter mellan församlingar och lyfta frågor om behov av stöd i arbetet. Att nätverka och att samverka är viktigt, lyftes av deltagarna.

Alla kan göra något

Att arbeta med och vara engagerad i flykting- och integrationsfrågor är ett arbete som måste vara långsiktigt samtidigt som det många gånger är snabba skeenden och förändrade förutsättningar. I Lilla Edet arbetar Svenska kyrkan och kommunen nära varandra och långsiktigt.

”Vi behöver bli bättre på att kommunicera kristen tro”

I hela Svenska kyrkan pågår en satsning för att utveckla kyrkans arbete med lärande och undervisning. Förhoppningen är att förståelse, förtrogenhet, fakta och färdighet i kristen tro och tradition ska öka och fördjupas hos många människor. – Vi behöver bli bättre på att kommunicera att kristen tro har med våra liv, samhället och världen att göra, säger Beata Åhrman Ekh, stiftskonsulent för lärande och undervisning i Göteborgs stift.

Helsjön: en plats för tillit och goda samtal

Under ett år är det många människor som möts på Helsjöns folkhögskola. Unga och gamla. Troende och tvivlare. Kristna och muslimer. Alla olika. Öppenhet är ett ledord. Och den är en grund för den goda mångfalden. En miljö där samtalen får vara fria – och man får med respekt höra hur andra tänker och tror.

Louise Sjölund, Åh Stiftsgårds nya präst, leder mässan i Åh kyrka framför altartavlan som illustrerar liknelsen om den förlorade sonen som återvänder hem.

Öppenhet ska prägla Åh

När pandemin klingar av och samhället öppnar sig väntar en ny vår för Åh stiftsgård. Dessutom finns ny präst och snart ny föreståndare på plats. De vill förvalta och utveckla Åh som en andlig växtplats och en plats att samlas på, en stiftsgård där alla ska känna sig välkomna. 

En kyrka som är närvarande både lokalt och internationellt 

Under sommaren är det många som blickar bortom det vardagliga livet och samtidigt lämnar sina vanliga rutiner. Men det behöver inte betyda att kyrkan inte kan vara närvarande i ens liv. Svenska kyrkan finns på många platser runt om i världen. – Det var många som kom till oss som tyckte det var fantastiskt att ta del av Svenska kyrkan i en helt annan miljö än vad de var vana vid, säger Anders Stenbäck, stiftsadjunkt som tidigare varit utlandspräst i både Thailand och Spanien. 

Stilla retreater som skapar andrum

Många människor har ett behov av stillhet, att komma bort från stressen och få tid till återhämtning. Utanför kyrkan finns det många olika aktörer som erbjuder den typen av rum – meditation, mindfulness, tyst afterwork och skogsbad är bara några exempel på koncept som populariserats de senaste åren. Inom Svenska kyrkan kallas detta oftast för retreater och är något som har varit en del av verksamheten sedan länge.

Novalie Kaspersson och Joakim Berlin möts och samtalar om öppenhet i Svenska kyrkan.

Hur är det med öppenheten i Svenska kyrkan?

Öppenhet handlar om att bli accepterad och att få känna sig trygg. Magda Engblom från SKU:s ungdomsredaktion har talat med Joakim och Novalie som är aktiva inom EKHO. De säger att Svenska kyrkan är på väg åt rätt håll, men att det fortfarande finns rum för förbättring.

Återvätning av skog ska minska utsläpp av växthusgaser 

Dikade torvmarker släpper ut en stor mängd växthusgaser. För att minska den påverkan har Göteborgs stift gått med på att upplåta en del mark till Skogsstyrelsen så att de kan återväta dessa områden. – Vi producerar inte bara skog utan för oss är det även viktigt att värna om miljön, säger Mattias Siljefjord, skogvaktare i Göteborgs stift. 

Ett litet träkors och två ljusstakar med tända ljus står på ett altare.

Vi tillför en annan röst i kyrkan 

Veniater är lekfolk som predikar och håller gudstjänster. Korsväg har mött två av dem, Sven i Karlstads stift och Jonas i Göteborgs stift. Karlstads stift har bland annat inspirerats av vänstiftet i England där de är beroende av ideella medarbetare. 

En plan för att ta reda på vart man är på väg

Genom att arbeta med en lokalförsörjningsplan ges möjligheter att bättre anpassa sina lokaler med verksamheten. Och på samma gång kan man planera för framtiden. – Den stora nyttan har varit att vi får reda på vart vi är på väg och därmed ser till att vi också kan göra rätt anpassningar för det, säger Stina Oad, administratör i Västra Frölunda pastorat.

En färdplan för vår överlevnad

Under parollen ”Färdplan för klimatet” har Svenska kyrkan satt upp målet att bli klimatneutrala till år 2030. Både lokalt och nationellt är det ett nödvändigt arbete som nu pågår. – Som jag ser det så handlar det om överlevnad, säger Christina Bernérus, miljösamordnare på Göteborgs stift.

Från Hudiksvall till Göteborg för ungresurs

– Det har varit otroligt lärorikt. Både att flytta till Göteborg och att vara i församling. Det är mycket som jag kommer ta med mig från det här året och det är väldigt kul att se att kyrkan gör så mycket. Det blir lite annorlunda när man ser det på nära håll och att få vara en del av det är väldigt stimulerande.

Vår färgsprakande kyrka

Bara genom att gå in i en kyrka kan du se vilken högtid som firas. Det syns på  textiliernas färger.

Från restvaror till måltider hos en behövande

Många människor har svårt att få ekonomin att gå ihop så att det alltid finns ett mål mat på bordet, och därför delas mat ut till behövande på olika platser i Göteborg. Möt Bergsjöns församling som delar ut matkassar och Göteborgs Stadsmissions matcentral som förmedlar mat till behövande, från bland annat från Findus.

Ulrika Melin Lasson med kördeltagare.

En sjungande kyrka

"Det finns forskning på att körsång gör gott för det psykiska välbefinnandet. Att dessutom vara en del av en grupp och där finnas för varandra är också viktigt, inte minst för alla de barn som sjunger i kör", säger stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson.