Foto: GettyImages

Reportage

Skildringar från olika delar av stiftsorganisationens liv och verksamhet.

Stilla retreater som skapar andrum

Många människor har ett behov av stillhet, att komma bort från stressen och få tid till återhämtning. Utanför kyrkan finns det många olika aktörer som erbjuder den typen av rum – meditation, mindfulness, tyst afterwork och skogsbad är bara några exempel på koncept som populariserats de senaste åren. Inom Svenska kyrkan kallas detta oftast för retreater och är något som har varit en del av verksamheten sedan länge.

Novalie Kaspersson och Joakim Berlin möts och samtalar om öppenhet i Svenska kyrkan.

Hur är det med öppenheten i Svenska kyrkan?

Öppenhet handlar om att bli accepterad och att få känna sig trygg. Magda Engblom från SKU:s ungdomsredaktion har talat med Joakim och Novalie som är aktiva inom EKHO. De säger att Svenska kyrkan är på väg åt rätt håll, men att det fortfarande finns rum för förbättring.

Martin Modéus

Ärkebiskop electus Martin Modéus: Finna bönen som redan finns

Bön är inte en aktivitet, med olika regler, disciplin och förhållningssätt. Bön är en relation och ett förhållningssätt. Bön är något vi får, mer än vi gör. Och bönen finns där hela tiden, skriver ärkebiskop electus Martin Modéus i sin bok där bön blir enkelt. Biskop Martin intervjuades i Korsväg våren 2020.

Återvätning av skog ska minska utsläpp av växhusgaser 

Dikade torvmarker släpper ut en stor mängd växthusgaser. För att minska den påverkan har Göteborgs stift gått med på att upplåta en del mark till Skogsstyrelsen så att de kan återväta dessa områden. – Vi producerar inte bara skog utan för oss är det även viktigt att värna om miljön, säger Mattias Siljefjord, skogvaktare i Göteborgs stift. 

Ett litet träkors och två ljusstakar med tända ljus står på ett altare.

Vi tillför en annan röst i kyrkan 

Veniater är lekfolk som predikar och håller gudstjänster. Korsväg har mött två av dem, Sven i Karlstads stift och Jonas i Göteborgs stift. Karlstads stift har bland annat inspirerats av vänstiftet i England där de är beroende av ideella medarbetare. 

En plan för att ta reda på vart man är på väg

Genom att arbeta med en lokalförsörjningsplan ges möjligheter att bättre anpassa sina lokaler med verksamheten. Och på samma gång kan man planera för framtiden. – Den stora nyttan har varit att vi får reda på vart vi är på väg och därmed ser till att vi också kan göra rätt anpassningar för det, säger Stina Oad, administratör i Västra Frölunda pastorat.

En färdplan för vår överlevnad

Under parollen ”Färdplan för klimatet” har Svenska kyrkan satt upp målet att bli klimatneutrala till år 2030. Både lokalt och nationellt är det ett nödvändigt arbete som nu pågår. – Som jag ser det så handlar det om överlevnad, säger Christina Bernérus, miljösamordnare på Göteborgs stift.

Från Hudiksvall till Göteborg för ungresurs

– Det har varit otroligt lärorikt. Både att flytta till Göteborg och att vara i församling. Det är mycket som jag kommer ta med mig från det här året och det är väldigt kul att se att kyrkan gör så mycket. Det blir lite annorlunda när man ser det på nära håll och att få vara en del av det är väldigt stimulerande.

Vår färgsprakande kyrka

Bara genom att gå in i en kyrka kan du se vilken högtid som firas. Det syns på  textiliernas färger.

Från restvaror till måltider hos en behövande

Många människor har svårt att få ekonomin att gå ihop så att det alltid finns ett mål mat på bordet, och därför delas mat ut till behövande på olika platser i Göteborg. Möt Bergsjöns församling som delar ut matkassar och Göteborgs Stadsmissions matcentral som förmedlar mat till behövande, från bland annat från Findus.

Magnus Uggla på Se människan-scenen, 2021.

Summering av Se människan 2021

Det är viktigt att finnas med på Bokmässan för att diskutera angelägna frågor som människor har. ”Se människan”, Svenska kyrkans monter, handlar både om att se Kristus och att se människan i all sin glädje och alla sina tillkortakommanden.

Ulrika Melin Lasson med kördeltagare.

En sjungande kyrka

"Det finns forskning på att körsång gör gott för det psykiska välbefinnandet. Att dessutom vara en del av en grupp och där finnas för varandra är också viktigt, inte minst för alla de barn som sjunger i kör", säger stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson.

Barn och ungdomar i Harplinge-Steninge församling testar på sommaraktiviteten SUP, Stand Up Paddle, i Nissan.

Viktig sommarverksamhet för barn och unga

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Länge hölls högstadie- och gymnasieskolor stängda och verksamhet för både yngre och äldre barn har haft långa uppehåll. Men aktiviteterna i Harplinge-Steninge pastorat har till viss mån ändå hållit igång, allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande restriktioner.

Två småbarn med ryggsäckar och reflexvästar går och håller hand utomhus.

Skolavslutning i eller utanför kyrkan?

Traditionsmässigt var kyrkan länge en naturlig plats för skolavslutning, men det är inte lika självklart idag. Henrik Frykberg är stiftsadjunkt på Göteborgs stift men arbetade tidigare som präst i Hammarkullens kyrka, Angereds församling, en väldigt mångkulturell miljö. Vi tog ett samtal med Henrik för att höra hans tankar om kyrkans roll i skolavslutningarna.

Närbild på en kvinna med slutna ögon och knäppta händer.

Göteborgs stift satsar på utbildning om våld i nära relationer

Göteborgs stift satsar under tre år på att utbilda medarbetare i församlingar och pastorat i att förstå och kunna arbeta som hela arbetslag med det ständigt högaktuella ämnet våld i nära relationer. "Vi måste förstå problematiken kring våld i nära relationer och förstå dess uttryck och konsekvenser", säger Marie Svensson, stiftskonsulent och projektledare för arbetet med Våld i nära relationer.

Värö-Stråvalla tar kraften från ovan

Under 20 år har Värö-Stråvalla församling i norra Halland arbetat målmedvetet med miljöanpassning. Som första kyrkan i Sverige satte de solceller på kyrktaket. När de nu tagit sin fjärde solcellsanläggning i bruk är församlingen självförsörjande på el.

Mathjälp ger hopp i en orolig tid

Tillsammans med andra aktörer har Svenska kyrkan under året hjälpt äldre och andra i riskgrupp med inhandling av mat och viktiga varor. I en tid av oro och kris vill vi förmedla ett hopp.