Att bli diakon.
Foto: Alex & Martin/Ikon

Diakonin koulutus

Diakoni työskentelee keskellä seurakuntaa, ja hänellä on vastuu kirkon sosiaalisesta työstä. Työhön voi kuulua keskustelua ja tuen antamista sekä yhteiskunnan puutteiden esiin nostamista ja niihin vaikuttamista. Diakoni tekee työtä sen eteen, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus saada apua vaikeissa tilanteissa ja päästä olemaan yhdessä muiden kanssa ja mukaan sosiaaliseen verkostoon.

Tehtäviin kuuluu johtaa seurakunnan vapaaehtoisia tai muita ryhmiä, järjestää koti- ja sairaskäyntejä, työskennellä lasten ja nuorten, väärinkäyttäjien tai turvapaikanhakijoiden parissa. Työ käsittää myös haavoittuvassa asemassa olevien puolesta puhumista ja hyvinvointivaltion luomien ongelmien sanoittamista. Diakoni on yhteydessä sosiaalipalveluun, kuntaan, sairaaloihin, työnvälitykseen, vakuutuskassaan ja aatteellisiin järjestöihin. Hartauksien johtaminen ja jumalanpalveluksissa avustaminen voi myös kuulua diakonin tehtäviin.

Koulutustiet

Diakoniksi tuloon tarvitaan erityiskoulutus korkeakoulusta tai yliopistosta, eli 90 korkeakoulupisteen kandidaatintutkinto jossakin seuraavista oppiaineista: hoito-, hoiva- tai terveystiede, psykologia/sosiaalipsykologia tai sosiaalinen työ. Vaihtoehtoisesti voi valita ammattikoulutuksen, kuten esimerkiksi sosionomin koulutuksen. 

Tämän lisäksi tulevat vuoden opinnot Ruotsin kirkon koulutusinstituutissa (Svenska kyrkans utbildningsinstitut) ja kahdeksan viikon harjoittelu jossain seurakunnassa. Diakoni kuuluu Ruotsin kirkon vihkimysvirkoihin, mikä tarkoittaa sitä, että piispan pitää hyväksyä sinut diakonikokelaaksi. Sinun on itse otettava yhteys haluamasi hiippakunnan hiippakuntadiakoniin. Koulutuksen päätyttyä sinut vihitään diakoniksi siinä Ruotsin kirkon hiippakunnassa, josta olet saanut viran.

Haluatko tietää lisää?
Ota mielellään yhteys minuun!