En liten flicka med förstoringsglas sitter på gräset och studerar buketten hon just plockat.
Foto: Serhiy Kobyakov /Mostphotos/Ikon

Biskopsbrev om lärande och undervisning

Den 25 augusti 2021 lanserades biskoparnas brev om lärande och undervisning ”och lär dem…”. Brevet tar sin utgångspunkt i det reformatoriska arvet och talar om dagens Sverige som utmaning och möjlighet. Du kan läsa mer om det här.

För att belysa aktuella ämnen och viktiga frågor ger Svenska kyrkans biskopar gemensamt ut brev till stift och församlingar. Ofta handlar de om teologiska eller praktiska församlingsfrågor men kan också handla om större samhällsfrågor. Gemensamt för biskopsbreven är att de genom att samla teologiska, historiska och pastorala perspektiv​ fungerar som grunddokument som ger riktlinjer, stöd och inspiration och ibland också fungerar som rättskällor i specifika frågor.

Biskopsbrevet om lärande och undervisning ”och lär dem…” tar sin utgångspunkt i det reformatoriska arvet och talar om dagens Sverige som utmaning och möjlighet. Brevet beskriver vad undervisningens roll är, vad det är att kunna något, att lära sig något och vad kyrkan har i uppdrag att ge vidare. Det innehåller ett antal pedagogiska utgångspunkter för lärande. I förordet betonas brevets huvudbudskap att det är vårt gemensamma uppdrag att lära och undervisa om bibelns berättelser och kristen tro. Att visa på anknytningar och samband mellan människors livsfrågor och bibelns berättelser. Att synliggöra kristen etik och den kristna trons bidrag för rättvisa, fred och försoning. Samt att tolka och uttrycka kristen tro så att dess förmåga att ge oss människor mening och livsmod blir tydlig i vår tid.

Du kan ta del av biskopsbrevet här:

Ladda ner biskopsbrevet ”och lär dem ...” (pdf, 60 sidor)
Beställ ett fysiskt exemplar av ”och lär dem ...” från Svenska kyrkans webbshop.