Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rådet för Act Svenska kyrkan

För att stödja engagemanget för det internationella arbetet i Göteborgs stift finns Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift.

Rådet har tillsammans med stiftsadjunkten för internationella frågor som uppdrag att främja engagemanget för Act Svenska kyrkan lokalt i stiftets församlingar och pastorat. 

Tack vare att det finns så många ideella krafter som utifrån sin tro är villiga att vara med och verka och samverka för alla människors lika värde kan det utföras ett enormt värdefullt internationellt arbete inom vår kyrka.

Rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift består av 7 personer, som arbetar tillsammans med stiftsadjunkten för internationella frågor. Rådets medlemmar kommer gärna ut i församlingar och pastorat för att informera och samtala med i första hand de internationella grupperna. Vill ni ha besök så hör av er till handläggaren eller rådets ordförande imsvenning@gmail.com

Stiftsdirektorn har utfärdat en uppdragsbeskrivning för rådet som också finns på sidan "Dokument Act Svenska kyrkan".