Biskop Susanne viger präster och diakoner.
Foto: Kristin Lidell

Vigningar och välkomnanden

Biskopen ansvarar för att utse och viga nya diakoner och präster och har ett särskilt ansvar för att stödja och vägleda de vigda medarbetarna i sitt uppdrag. Nyutexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker välkomnas också av biskopen, under högtidliga former.

Diakonvigning in Göteborgs domkyrka 16 juni 2021

Sex diakoner och en präst vigda till tjänst

Söndag den 13 juni 2021 vigde biskop Susanne Rappmann sex diakoner och en präst till tjänst i Svenska kyrkan. Begränsningen att inte fler än 50 personer får samlas gäller och därför delades vigningen upp i två vigningsgudstjänster. Vid den första vigningsgudstjänsten togs också en pastor emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Välkomsthögtid för nyutexaminerade kyrkomusiker och församlingspedagoger.

Biskop Susanne välkomnade kyrkomusiker och församlingspedagog 2021

Den 8 juni 2021 välkomnade biskop Susanne Rappmann två kyrkomusiker och en församlingspedagog som fått ut sin examen.

Georg Walser och Daniel Borssén flankerade av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann direkt efter vigningsmässan i Göteborgs domkyrka.

Två präster vigdes till tjänst

Under den gångna söndagen vigde biskop Susanne Rappmann två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift, Daniel Borssén och Georg Walser. Begränsningen att inte fler än 8 personer får samlas gäller och därför kunde inga gäster eller församlingsbor delta i vigningsgudstjänsten på plats, men väl följa livesändningen via internet.

Biskop Susanne Rappmann förrättade präst- och diakonvigning i juni 2020.

2 diakoner och 5 präster vigdes i två vigningar

Under den gångna söndagen vigde biskop Susanne Rappmann två diakoner och fem präster. Begränsningen att inte mer än 50 personer får samlas gäller och därför delades vigningen upp i två vigningsgudstjänster. Detta var också den första prästvigningen av en döv kvinna, Sofie Strid, till präst i Svenska kyrkan.

Biskop Susanne välkomnade församlingspedagoger och kyrkomusiker vid en högtid i Göteborgs domkyrka.

Biskop Susanne välkomnade församlingspedagoger och kyrkomusiker 2020

Den 9 juni 2020 välkomnade biskop Susanne Rappmann två församlingspedagoger och fyra kyrkomusiker som fått ut sin examen.

Prästvigning i Göteborgs domkyrka 26 januari 2020. Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyvigda prästerna Johanna Wikberg och Tobias Dannstedt.

Biskop Susanne vigde två präster 2020

Söndagen den 26 januari 2020 vigde biskop Susanne Rappmann två präster, Tobias Dannstedt och Johanna Wikberg, till tjänst i Svenska kyrkan.

Berättelser

Göteborgs stift deltar i arrangemang, syns i pressen och hörs i tryckta och på digitala arenor.