Prästvigning i Göteborgs domkyrka med Biskop Susanne
Foto: Johanna Frostensson

Vigningar och välkomnanden

Biskopen ansvarar för att utse och viga nya diakoner och präster och har ett särskilt ansvar för att stödja och vägleda de vigda medarbetarna i sitt uppdrag. Nyutexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker välkomnas också av biskopen, under högtidliga former.

Domprost Stefan Hiller, Marcus Boberg, John-Philip Andersson, Jennie Hallgren och biskop Susanne Rappmann.

Tre präster går ut i tjänst i Göteborgs stift

Söndagen 14 januari vigde biskop Susanne Rappmann en präst till tjänst i Göteborgs stift. Vid gudstjänsten togs också två präster vigda för tjänst i EFS emot som pastorsadjunkter i Svenska kyrkan.

Stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson, Erika Bomb, Arpad Solti, Jens Helander, Anders Johansson, Mikael Hedlund, biskop Susanne Rappmann, Gabriel Davidsson, Signe Källström, Marcus Kopp, Anna-Karin Andersson, Ola Marmvik och stiftskonsulent Marie Svensson.

Biskop Susanne välkomnade kyrkomusiker och församlingspedagoger 2023

Den 15 juni 2023 välkomnade biskop Susanne Rappmann sju kyrkomusiker och tre församlingspedagoger som fått ut sin examen.

Domprost Stefan Hiller, Mats Sundström, Elisabeth Hegart-Dyrehag, Ulrika Bergsten, Malin Öhrling, Sofia Krantz, Elin Larsson, Ulrika Segolson och biskop Susanne Rappmann.

Sju diakoner går ut i tjänst i Göteborgs stift

Söndagen 11 juni vigde biskop Susanne Rappmann sju diakoner till tjänst i Svenska kyrkan.

Präst- och diakonvigning av Eva Prissberg, Hannah Bartonek Åhman, Frida Brännström Olsson, Charlotta Hildesjö Andersson och Ninnie Alstersjö, samt mottagande av Gunnar Held, präst i EKD.

En diakon och fem präster går ut i tjänst i Göteborgs stift

Söndagen 22 januari vigde biskop Susanne Rappmann en diakon och fyra präster till tjänst i Göteborgs stift. Vid gudstjänsten togs också en präst i EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, emot som präst i Svenska kyrkan.

Domprost Stefan Hiller, Håkan Strandh, Daniel Eriksen, Anders Hasselgren, Johan Hylander, Theodor Helleberg, Nina Konnebäck, Erika Theil, Gudrun Norrfjärd, Em Jakobsson och biskop Susanne Rappmann.

Tre diakoner och sex präster går ut i tjänst i Göteborgs stift

Söndagen den 12 juni 2022 vigde biskop Susanne Rappmann tre diakoner och fem präster till tjänst i Göteborgs stift och Svenska kyrkan. Vid vigningsgudstjänsten togs också en präst i EFS emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Domkyrkoorganist Mikael Fridén, stiftsmusiker Ulrika Melin-Lasson och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyutexaminerade kyrkomusikerna Joel Bergström, Gustav Bäckström, Helena Wik och Dominik Göbel.

Biskop Susanne välkomnade kyrkomusiker 2022

Den 7 juni 2022 välkomnade biskop Susanne Rappmann fyra kyrkomusiker som fått ut sin examen.

Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Strand, Stina Tysk, Ida Mattsson, Jenny Grimbeck och Agneta Ljungquist.

Sex nya präster till Göteborgs stift

Söndagen den 16 januari 2022 vigde biskop Susanne Rappmann tre präster till tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift: Jenny Grimbeck, Ida Mattsson och Stina Tysk. Samtidigt mottogs också tre präster från andra kyrkor och samfund som behöriga präster i Svenska kyrkan.

Diakonvigning in Göteborgs domkyrka 16 juni 2021

Sex diakoner och en präst vigda till tjänst

Söndag den 13 juni 2021 vigde biskop Susanne Rappmann sex diakoner och en präst till tjänst i Svenska kyrkan. Begränsningen att inte fler än 50 personer får samlas gäller och därför delades vigningen upp i två vigningsgudstjänster. Vid den första vigningsgudstjänsten togs också en pastor emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Välkomsthögtid för nyutexaminerade kyrkomusiker och församlingspedagoger.

Biskop Susanne välkomnade kyrkomusiker och församlingspedagog 2021

Den 8 juni 2021 välkomnade biskop Susanne Rappmann två kyrkomusiker och en församlingspedagog som fått ut sin examen.

Georg Walser och Daniel Borssén flankerade av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann direkt efter vigningsmässan i Göteborgs domkyrka.

Två präster vigdes till tjänst

Söndagen den 24 januari 2021 vigde biskop Susanne Rappmann två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift, Daniel Borssén och Georg Walser. Begränsningen att inte fler än 8 personer får samlas gäller och därför kunde inga gäster eller församlingsbor delta i vigningsgudstjänsten på plats, men väl följa livesändningen via internet.

Biskop Susanne Rappmann förrättade präst- och diakonvigning i juni 2020.

2 diakoner och 5 präster vigdes i två vigningar

Söndagen den 14 juni 2020 vigde biskop Susanne Rappmann två diakoner och fem präster. Begränsningen att inte mer än 50 personer får samlas gäller och därför delades vigningen upp i två vigningsgudstjänster. Detta var också den första prästvigningen av en döv kvinna, Sofie Strid, till präst i Svenska kyrkan.

Biskop Susanne välkomnade församlingspedagoger och kyrkomusiker vid en högtid i Göteborgs domkyrka.

Biskop Susanne välkomnade församlingspedagoger och kyrkomusiker 2020

Den 9 juni 2020 välkomnade biskop Susanne Rappmann två församlingspedagoger och fyra kyrkomusiker som fått ut sin examen.

Prästvigning i Göteborgs domkyrka 26 januari 2020. Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyvigda prästerna Johanna Wikberg och Tobias Dannstedt.

Biskop Susanne vigde två präster 2020

Söndagen den 26 januari 2020 vigde biskop Susanne Rappmann två präster, Tobias Dannstedt och Johanna Wikberg, till tjänst i Svenska kyrkan.

Berättelser

Göteborgs stift deltar i arrangemang, syns i pressen och hörs i tryckta och på digitala arenor.