Foto: GettyImages

Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och mellanchefer

I rollerna som kyrkoherde och mellanchef ingår ekonomiskt ansvar. För att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi innebär. Kursen ger en introduktion till ekonomi som verktyg för en god kyrklig verksamhet och som en del av ett gott chefskap. Fre 30 sep och fre 28 okt 2022 8.30, digitalt

Vi går igenom begrepp och sammanhang som underlättar dialogen med förtroendevalda, medarbetare och revisorer och ger en introduktion till ”Verktyg för verksamhetsstyrning”.

Dag 1 har fokus på planering och uppföljning och hur stiftets rekommenderade arbetssätt för verksamhetsstyrning fungerar i stora drag. Vi pratar om ekonomins roll i styrningen av verksamheten och går igenom begrepp och frågor kopplade till bland annat verksamhetsplaner, budget och uppföljning.

Dag 2 har fokus på frågor kopplade till församlingen som ekonomisk enhet, vilka krav som ställs utifrån inomkyrkliga och civilrättsliga regelverk och vilka begrepp som är bra att känna till. I detta ingår bland annat resultat- och balansräkning, årsredovisning och målkapital. Vi pratar också om intern kontroll, vad det innebär i praktiken och vad som ingår i kyrkoherdens och mellanchefernas roller.


500 kr per utbildningstillfälle

Fre 30 september 2022 8.30-12.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 21 september 2022

Fre 28 oktober 2022 8.30-12.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 19 oktober 2022