Grupphandledning för flyktingarbete

Det finns handledningsgrupper i stiftet för dig som i ditt arbete möter gömda/ asylsökande/ flyktingar.

Att med en erfaren handledare och tillsammans med kollegor reflektera över arbetet är både stödjande och utvecklande. Du kan få syn på möjligheter, få utrymme att reflektera över svårigheter, liksom bli varse om du behöver sätta goda gränser runt ditt arbete och dig själv.

Innehållet i handledningen kommer att formas utifrån de frågeställningar deltagarna tar med till handledningen. Utrymme kommer också att ges till praktiska övningar för att främja återhämtning och närvaro.

Gruppen kan bestå av max 6 deltagare som möts ca 2 timmar var tredje vecka/ en gång i månaden. Att deltaga i en handledningsgrupp kostar 2500 kr / termin som betalas av din arbetsgivare  efter överenskommelse med din arbetsledare.

Göteborgsgruppen: Handledare är Birgitta Säll, psykoterapeut som arbetar integrerat med kropp, själ och ande. Hon arbetar som handledare i Svenska Kyrkan och även som handledare för socionomer som arbetar med flyktingar. Gruppen möts på Stiftskansliet.

Hallandsgruppen: leds av Erik Isaksson, präst och terapeut och möts i Halmstad.

Har du frågor eller vill anmäla dig - ta kontakt med samordnaren för grupphandledning i Göteborgs stift.

Vid behov kan vi starta grupper i andra delar av stiftet.