En kvinna sitter med sin dotter i knät och läser  bok.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Filmer om migration

Filmer att använda som inspiration i församlingens arbete med Integration och inkludering.

Vi lever som samhälle, kyrka och församling med en stor uppgift och en utmaning att vara med i arbetet för integration tillsammans med alla de som kommit till vårt land under flera årtionden men kanske framförallt sedan 2015.