Utvecklingsprocesser

Utvecklingsprocesserna är Göteborgs stifts långsiktiga erbjudanden för att rusta och inspirera församlingarna till att uppfylla sitt uppdrag. Utbudet vänder sig till medarbetare av olika slag: ideella, anställda och förtroendevalda.