Foto: Getty Images

Rahasto

Kun Papinpalkkavarat hallinnoi pääomaa, päätavoitteena tulee olla parhaan mahdollisen kestävän kokonaistuoton saavuttaminen. Samalla hallinnon on noudatettava sijoitusperiaatteiden mukaista riskinottoa ja Ruotsin kirkon perusarvoja.

Pääoman hallinnoinnin tulee olla pitkäjänteistä, turvallisen varmaa ja eettisesti hyväksyttävää.

Papinpalkkavarojen on pyrittävä olemaan vastuullinen sijoittaja. Tämä tarkoittaa, että sijoitusten arvioinnin pitää perustua niin kestävyyteen ja etiikkaan kuin taloudellisiin seikkoihinkin pohjautuvaan analyysiin. Tämä saavutetaan, kun sovelletaan voimassa olevia Ruotsin kirkon valtakunnantason sijoitusperiaatteiden eettisiä sijoitussääntöjä.

Rahastopääomaa hallinnoidaan SEB:n neuvoa-antavan hallinnon kanssa ja se on jaettu seuraavan normaalitilan (max) mukaan:

  • Pohjoismaiset osakerahastot: 35 % (45 %)

  • Ulkopohjoismaiset osakerahastot: 30 % (40 %)

  • Korolliset sijoitukset: 30 % (100 %)

  • Vaihtoehtoiset sijoitukset: 5 % (10 %)

Normaalitila on pitkän tähtäimen varojen jakauma. Normaalitilasta voi tapahtua poikkeuksia annetun maksimitason sisällä jokaisessa omaisuusluokassa, jos esimerkiksi tilanne rahoitusmarkkinoilla antaa siihen aihetta.