IT och telefoni

Samordning av IT och telefoni i Svenska kyrkan ger viktiga fördelar som ökad tillgänglighet och minskade kostnader genom samordningsvinster och gemensamma fördelaktiga avtal.

Dokument IT och telefoni

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.

Kompetensutveckling IT och telefoni

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

Gemensamt administrativt stöd (GAS)

Inomkyrklig samordning och samverkan förekommer i begränsad omfattning idag. Det betyder att det finns en utvecklingspotential inom detta område.

Gemensam IT-plattform (GIP)

En gemensam IT-miljö finns sedan våren 2012 klar att ansluta sig till. Det innebär att det finns anledning för de lokala ekonomiska enheterna som ännu inte anslutit sig, att i kommande års mål- och resursfördelningsprogram arbeta in konsekvenserna av en eventuell anslutning.

Gemensam telefoniplattform (GTP)

Telefoni är ett område som är lämpligt att samordna. Samordning av telefonin i Svenska kyrkan ger viktiga fördelar som ökad tillgänglighet och minskade kostnader genom samordningsvinster och gemensamma fördelaktiga avtal. Telefonilösningarna i den gemensamma telefoniplattformen fungerar och utvecklas med den kvalitet som behövs för att effektivt stödja verksamheten och den grundläggande uppgiften.

Microsoft 365

Svenska kyrkan arbetar med att utveckla de digitala arbetsmöjligheterna och under 2021 börjar fler och fler enheter att ansluta sig till Microsoft 365.

Kyrksam

Kyrksam är Svenska kyrkans gemensamma register och kommunikationsverktyg. Här hanteras organisationen liksom personer som på olika sätt är aktiva inom Svenska kyrkan.