Foto: Thinkstock

Arbeta i Svenska kyrkan

Med Svenska kyrkans 22 000 anställda och ännu fler ideella är kyrkan en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för yrkesgrupperna präst, diakon, musiker och församlingspedagog.

Två personer som samtalar med varandra och ler.

Arbeta i församling

Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men det finns även uppdrag inom till exempel kyrkomusik, församlingspedagogik, administration, ekonomi, HR, kommunikation och förvaltning.

Arbeta på stiftskansliet

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Göteborgs stift; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor.

Ideella uppdrag

Du behövs! Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan. Som ideellt engagerad får du bidra med meningsfulla uppgifter som en del i ett större sammanhang. Du får också mycket tillbaka som volontär, som till exempel social gemenskap och utlopp för dina intressen.

Kompetenskatalogen

Mötesplatser och arrangemang för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i Göteborgs stift.

Kyrkliga yrkesutbildningar

Kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. I varje stift finns en rekryteringsansvarig för varje yrkeskategori som hjälper dig med frågor kring utbildningar och antagning.

Samverkan och ungresurs.nu

Göteborgs stift samverkar med arbetsförmedlingen och andra aktörer för att erbjuda olika typer av sysselsättning. Via ungresurs.nu kan du testa på hur det är att arbeta i kyrkan.

Sommarjobb

Sommaren är perfekt för att jobba extra några veckor. Varför inte prova på ett sommarjobb i Svenska kyrkan? Under sommaren behöver många församlingar extra personal.