Foto: Thinkstock

Arbeta i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt. Det finns både ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare. Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen.

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Men det finns även yrken och ideella uppdrag inom kyrkomusik, församlingspedagogik, administration, ekonomi, HR, kommunikation och förvaltning. Svenska kyrkan har också ett stort engagemang i socialt arbete.

Kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för yrkesgrupperna präst, diakon, musiker och församlingspedagog.

 När du arbetar inom Svenska kyrkan är du en del av en stor helhet. Du har ungefär 22 000 kollegor, från Karesuando i norr till Källstorp i söder, och på många ställen i hela världen.

Lediga jobb på andra platser inom Svenska kyrkan