Foto: Ulrika Melin Lasson

Göteborgs stifts DO-orgel

Bli orgelbyggare för en timma - bygg DO-orgel! Göteborgs stifts DO-orgel lånas kostnadsfritt ut till stiftets församlingar.

Göteborgs stift har en orgel i byggsats - en DO-orgel för utlåning till stiftets församlingar. Orgelbyggsatsen som kallas DO-orgel är en pedagogisk modell för att förstå hur en orgel är uppbyggd och väldigt roligt att göra tillsammans. Detta sociala och kreativa samverkansprojekt på mindre än en timme resulterar i byggandet av en fullt fungerande miniorgel bestående av fler än 400 delar. Den färdigbyggda orgeln har två stämmor och två oktavers omfång.  

Stiftet erbjuder församlingar att boka och låna DO-orgeln för att genomföra egna workshops. Lånet är kostnadsfritt för församlingar i Göteborgs stift.  

Låneperiod: Möjligt att boka orgeln i högst 14 dagar.

Bokning sker på telefon 031 - 771 30 00  

Hämtning och återlämning: Låntagaren hämtar och återlämnar orgeln på stiftskansliet om inget annat överenskommits.Vid hämtningen signeras ett låneavtal. Vid återlämning bifogas ifylld checklista. Transport och förvaring: Orgeln är packad i två stora lådor som hämtas och återlämnas med hjälp av receptionen på stiftskansliet plan 2, Göteborg. Under lånetiden ska orgeln förvaras i rumstemperatur under normal luftfuktighet (minimum 40% luftfuktighet. )   

Användning av orgeln: Det är önskvärt att någon i den lånande församlingen har deltagit i workshopledarutbildning  eller fått annan information kring hur man bygger orgeln och därför lämplig metodik. Låntagaren ålägges att hantera orgeln enligt medföljande föreskrifter angående byggnation och packning av lådor samt att fylla i medföljande checklista inför återlämning.  

Skador: Eventuella skador rapporteras omedelbart till stiftsmusiker ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se, 031-771 30 11. Skadade/ saknade delar lagas/ersätts genom att låntagaren kontaktar Karl Nelsons orgelbyggeri och står för kostnaderna.  

Mer information: Mer information om DO-orgeln, repertoar mm. återfinns hos siftsmusiker eller på  https://www.orgelkids.se/  DO-orglar finns även för uthyrning på +46 729-21 42 99, jon.liinason@orgelkids.se.​