Foto: Thinkstock

Töissä Ruotsin kirkossa

Ruotsin kirkossa on 22 000 työntekijää ja sitäkin enemmän vapaaehtoisia. Se on suuri ja inspiroiva työpaikka, täynnä tietoa ja ideoita.

Ruotsin kirkossa voi olla monenlaisissa töissä - sekä vapaaehtoisena, luottamushenkilönä että palkallisena työntekijänä. Yhdessä kaikki hoitavat kirkon yhteistä tehtävää maailmassa. Kirkolla on erityinen koulutusvastuu ammattiryhmistä papit, diakonit, muusikot ja seurakuntapedagogit.

Töissä hiippakuntakansliassa

Ihmisten ja toimintojen rikas moninaisuus sisältyy Ruotsin kirkkoon ja Göteborgin hiippakuntaan; kaikkea teologiasta ja oikeudenmukaisuuskysymyksistä kiinteistö- ja talousasioihin. 

Göteborgin hiippakunta vaalii työympäristöä ja sen hyviin työetuihin kuuluvat bussikorttiavustus/lounasetu, liikunta-avustus sekä liikuntatunti. Työsuhteissamme tarjoamme vuosityöaikaa, joka perustuu vastuulliseen vapauteen ja mahdollisuuteen työskennellä liikkuvasti.

Töissä seurakunnissa ja pastoraateissa

Seurakuntien päätehtävät ovat jumalanpalvelus, opetus, diakonia ja lähetys. Mutta myös esimerkiksi kirkkomusiikin, seurakuntapedagogiikan, hallinnon, talouden, HR:n ja kommunikaation piirissä on tehtäviä.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyön arvo ei ole ainoastaan sitä, että ihmiset antavat vapaaehtoisesti aikaansa jollekin organisaatiolle. Vapaaehtoinen saa myös paljon itselleen, kuten sosiaalisen yhteisön ja käyttöä harrastuksilleen. 

Koulutukset

Kirkolla on diakonien, seurakuntapedagogien, kirkkomuusikkojen ja pappien erityinen koulutusvastuu. Kaikissa hiippakunnissa on jokaisen ammattiryhmän rekrytointivastaava, joka auttaa koulutuksiin ja työnsaantiin liittyvissä kysymyksissä.