Foto: Alex Giacomini/Ikon

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Bersök gärna Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts egen webbplats.

Kompetensutveckling Svenska Kyrkans Unga

Mötesplatser och arrangemang som Svenska Kyrkans Unga anordnar för dig som är ung.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.