Foto: Getty Images

Energia

Maa- ja metsäkiinteistöjen hallinnoijana PLT voi myötävaikuttaa siirtymisessä uudistuvien energialähteiden käyttöön antamalla maata esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloille.

Aivan Dinglen ulkopuolella Bohusläänin keskiosassa on tuulipuisto, jossa sijaitsee kuusi tuulivoimalaa PLT:n mailla. Niistä kaksi on osittain PLT:n omistuksessa. Toisen omistaa Göteborgin hiippakunnan PLT 99-prosenttisesti ja Göteborgin hiippakunta 1 prosentin osuudella.

Toisen voimalan omistaa Stiftsvinden 1, Göteborg taloudellinen yhdistys. Papinpalkkavarojen omistusosuus Stiftsvinden 1:stä on noin 40 prosenttia. Stiftsvindenin loput osuudet omistavat seurakunnat ja pastoraatit, jotka ovat liittyneet osakkaiksi taloudelliseen yhdistykseen.

Örekilsälvenissä, Munkedalin kunnassa PLT omistaa ja käyttää Torpin vesivoimalaa, jossa sähköä tuottaa kaksi vesivoimaturbiinia.

PLT näkee paljon potentiaalia aurinkokennoissa ja tutkii erilaisia projekteja energiatuotannon vakinaistamiseksi aurinkovoimasta maillamme. Aivan Fiskebäckin ulkopuolella PLT vuokraa maa-aluetta aurinkovoimatuotannolle.

PLT:n toiminnan metsänhakkuista otetaan vuosittain tietty määrä biopolttoainetta. Biopolttoaine koostuu niin kutsutusta GROTista, eli oksista ja latvoista, ja sitä myydään paikallisille yrityksille uudistuvana raaka-aineena lämmityslaitoksiin.