Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Fakturering

Följande gäller fakturor ställda till Göteborgs stift och till Prästlönetillgångarna.

Fakturering till Göteborgs stift

Följande gäller när du ska fakturera Göteborgs stift:

Fakturering till Prästlönetillgångarna

Följande gäller fakturor ställda till Prästlönetillgångarna i Göteborgs stift: