Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmandernas psalmskatt

Göteborgs stift har tagit fram Konfirmandernas psalmskatt, ett metodmaterial med syfte att stimulera psalmsjungandet tillsammans med stiftets konfirmander.

I Konfirmandernas psalmskatt finns 23 psalmer från olika tider och traditioner, med olika teman och stilar, textligt och musikaliskt. Här finns metoder, teologiska ingångar, tips och enkla arrangemang. Här finns förenklade harmoniseringar, tänkta för dem som spelat gitarr ett litet tag. Materialet är tänkt som en verktygslåda för konfirmandledarna i arbetet med psalmboken tillsammans med konfirmanderna.

Urvalet till Konfirmandernas psalmskatt har gjorts i en gemensam process i stiftet: Styrelsen för Kyrkosångens vänner har valt två psalmer ur Den svenska psalmboken med tillägg, Korsvägs läsare har valt två psalmer, Svenska Kyrkans Ungas medlemmar har valt två psalmer, Biskop Per har valt två psalmer. Projektgruppen har slutligen sammanställt och kompletterat urvalet.

Den digitala publiceringsperioden av Konfirmandernas psalmskatt är tyvärr slut av rättighetsskäl. Vill du ha tillgång till materialet? Ta kontakt med stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson, kontaktuppgifter nedan.