Foto: Alex Giacomini /Ikon

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Senaste nytt från Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Några unga tjejer sitter och skrattar vid ett bord.

Motionera till riksårsmötet!

Vill du ändra något inom Svenska Kyrkans Unga? Eller har du en bra idé för organisationen som fler måste få höra om? Skriv en motion! Det är ett förslag om att ändra något eller påpeka något, och tas upp på riksårsmötet.

Några barn springer och leker utomhus.

Kom till Dagkampen!

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs distrikt bjuder in till Dagkampen 2024. Dagkampen är en lagtävling med roliga, spännande uppdrag för barn i åldrarna 6-13 år med samarbete i fokus. Ett friluftsarrangemang där vi ses på Strandgården vid Haverdals naturreservat för en vandring med kluriga uppgifter att lösa längs vägen. Lördag 25 maj 2024 10.30, Halmstad

Digitalt riksårsmöte 2024

Riksårsmötet fattar beslut som rör hela Svenska kyrkans unga, och dit skickas deltagare från alla distrikt i Sverige för att besluta om verksamhet och budget för nästa år. 8-10 aug 2024, digitalt

Är du orolig för klimatet?

Vi är många som känner oro inför klimat­förändring­arna och framtiden. I projektet Terra-Pi samlas kunskap och metoder för att kunna hantera klimatrelaterade tankar, känslor, upplevelser och funderingar. Ibland anordnas också utbildningar som du kan gå!

Här kan du bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Bli medlem!

Är du registeransvarig i lokalavdelningen?

Logga in på baksidan av Medlemssidorna här

Information om oss och vår verksamhet

Arrangemang

Här hittar du mer information om våra arrangemang; utbildningar och mötesplatser av olika slag.

Medlem

Svenska Kyrkans Unga har cirka 13 500 medlemmar i hela Sverige. Medlemmarna är grundbulten i Svenska Kyrkans Unga, utan er finns inte organisationen. Tillsammans är vi många!

Lokalavdelningar

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga.

Nyhetsbrevet Informatören

Prenumerera på vårt nyhetsbrev du också! Det kommer en gång i månaden och innehåller massa bra information och annat roligt.