Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Nyheter från Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Aktuella utbildningar och mötesplatser

Information om oss och vår verksamhet

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Ungas verksamhetsidé