Att tänka källkritiskt

I tider av kris är källkritik extra viktigt. Krisinformation.se ger flera råd om hur man bör tänka angående sociala medier vid en kris samt om källkritik.

Följande tips föreslås innan man delar vidare information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Krisinformation.se

https://www.krisinformation.se/