Vägledning för diakoni

Tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift har Svenska kyrkans nationella nivå tagit fram en vägledning för diakoni. Vägledningen vill bidra till att stärka det strategiska tänkandet om diakoni och diakoni som hela församlingens uppdrag.

    Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

  • Helena Jonsson

    Helena Jonsson

    Göteborgs stift

    Stiftsdiakon inriktning diakonal utveckling, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten