Foto: Getty Images

Kraft

Som förvaltare av jord- och skogsfastigheter kan Prästlönetillgångarna bidra i omställningen till förnybara energikällor genom att upplåta mark till exempelvis sol- och vindkraftsanläggningar.

Strax utanför Dingle i mellersta Bohuslän finns en vindkraftspark där sex vindkraftsverk är belägna på PLT:s mark, varav två vindkraftsverk delvis ägs av PLT. Det ena ägs av Göteborgs stifts PLT med en andel om 99 procent och Göteborgs stift med en andel om 1 procent.

Det andra verket ägs av Stiftsvinden 1, Göteborg ekonomisk förening. Prästlönetillgångarnas ägarandel i Stiftsvinden 1 är cirka 40 procent. Resterande andelar i Stiftvinden ägs av församlingar och pastorat som har gått med som andelsägare i den ekonomiska föreningen.

PLT ser stor potential i solceller och undersöker olika projekt för att etablera energiproduktion från solkraft på vår mark. PLT arrenderar ut ett markområde för solkraftsproduktion beläget strax utanför Fiskebäck.

Vid skogsavverkning inom PLT:s verksamhet tas en viss volym biobränsle ut årligen. Biobränslet består av så kallad GROT, det vill säga grenar och toppar, och säljs till lokala företag som förnybar råvara till värmeverk.