Foto: GettyImages

Krönikor

Hör personliga röster ge sina tankar om ämnen som Göteborg stiftsorganisation verkar för.

Pilgrim

Att vara kristen är att vara på vandring genom livet med Jesus som förebild. Men många kristna har också bokstavligen givit sig ut på vandring – som pilgrimer.

Ett träkors.

En öppen kyrka

Jag har många erfarenheter av Svenska kyrkan. Erfarenheter som formar min förståelse av vad Svenska kyrkan är och gör: människor jag mött, arbetskamrater, gudstjänster, verksamheter, det jag läst och sett, som pressekreterare också hur media speglar kyrkan och de förväntningar de har på oss.

En ung glad tjej håller upp ett färggrant stenhjärta.

Är inte öppenhet i grunden kärlek

En bestämd ateist, en punkare, en hästtjej, några olika gothare med olika nyanser av svartfärgade frisyrer, en seglare, en gitarrnörd, en av skolans snygga och populära …

Vi behöver tala om det som varit, men också släppa taget 

Det spirar och gror. Gator och torg, affärer och kyrkor fylls åter igen med människor. Jag drar en lättnadens suck över att pandemin inte ligger som en våt filt över vår värld. För isolering gör människan illa.  

En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.

Vad betyder konfirmation?

Att konfirmera betyder att bekräfta. I konfirmationen bekräftar konfirmanden sitt kristna dop, och säger sitt ja till Guds ja till henne, det Gud inneslöt henne i genom dopets sakrament. 

Jag kan gå med en bit på vägen

Det har berättats för mig att dåvarande kyrkoherden, Gunnar Stenbäck, i Torslanda Björlanda, ville besöka den största arbetsplatsen i församlingen. Det var på 1980-talet och han ville se hur många av församlingsborna hade det på arbetet där de spenderade stor del av dagen. Allt för att se mer av hur deras liv gestaltade sig och vad som påverkade deras tankar. Det vill säga: möta människan där hon är.

Vad sker när vi dör?

För många är det nog korset som är i centrum när de tänker på den kristna påsken. Korset visar att Gud älskar oss människor så mycket att han i Jesus gick i döden för vår skull. Men påsken stannar inte där, vid döden på korset.

Bra för andra!

Som kommunikatör får jag ibland frågan: Varför ska jag vara medlem i Svenska kyrkan? Frågeställaren har inte sagt det rent ut, men mellan raderna anar jag att personen vet att hen får tillgång till kyrkans tjänster ändå, om behovet infinner sig. Kanske inte begravning i kyrkan med präst och musiker, men allt annat…

Finns det evigt liv?

Evighet är en tillvaro bortom tiden. Det är Guds sätt att vara, och med Gud kan evigheten bryta in i tidens ström redan här och nu.

Hela människan

Vårtan är här! Det kändes som om orden ekade i väntrummet. Receptionisten hade sett läkaren i korridoren och ville upplysa honom att nästa patient redan var på plats eftersom han låg före i tidsschemat. Patienten i väntrummet fann sig snabbt och svarade: ”Idag tog jag med hela kroppen, faktiskt”.

Mat är en mänsklig rättighet

På många platser söker sig människor till kyrkan när pengarna inte ens räcker till det mest grundläggande: att kunna äta sig mätt och slippa gå hungrig.

Dop - innesluten i Guds kärlek

Vi människor behöver traditioner, vi behöver ritualer för livets viktiga händelser. Ofta är det också i samband med dopet vi får hälsa den nyfödda välkommen till familjen, släkten och livet.

Att vara en kyrka med blåmärken

Vi möter människor som är märkta av livet på olika sätt, av missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet. Vi möter förtvivlan, sorg, oro och rädsla. Vi möter frustration, vrede och ilska. Men mitt i allt det svåra så möter vi även mycket omsorg, omtanke och kärlek.

Kyrkomötets högtidsgudstjänst 24 november 2021 med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket.

Gudstjänstfirande på vårt hjärtas språk

Under en högtidsgudstjänst den 24 november framförde Svenska kyrkan en officiell ursäkt till det samiska folket för de oförrätter som begåtts i historien. Cecilia Nyholm, stiftsadjunkt på Göteborgs stift med särskilt fokus på gudstjänstutveckling, skriver om varför det var en viktig dag och betydelsen av att kunna fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.

Kom som du är bli som oss!

Vari består den enhet som Jesus och Paulus talar om? Och i vad består den inte? Gud är alltid större än vad vi kan förstå, och Bibelns ord kan nästan alltid förstås och tillämpas på fler än ett sätt. Vi som tror har mött Gud på olika sätt och tar fasta på olika sidor av Gud, skriver stiftsteolog Frank Lorentzon.

Nåd betyder gratis

Och ändå ställer människan så ofta upp krav på Guds nåd. Här krävs ånger och bättring – eller åtminstone tro.

Äldre man med kaffekopp.

Hembakt och kaffe – enhetens tecken

Helena Jonsson är stiftsdiakon och minns tillbaka hur det var när hon var ny på sitt jobb: Ett av de uppdrag jag hade som diakon när jag var ny i min tjänst, var att göra hembesök. Anledningarna skiftade, inte sällan besökte jag de som inte längre hade möjlighet att ta sig till kyrkan.

Sofie Strid prästvigdes i Göteborgs domkyrka i juni 2020. Hon är den första döva kvinnan som prästvigts i Sverige.

Kommunikation för att leva

Hur ska du kunna sätta ord på dina tankar och känslor om ingen förstår ditt språk? Hur ska du klä in dina drömmar med ditt språks rika nyanser om du inte får använda det? Sofie Strid, dövpräst, reflekterar kring språk och kommunikation.

Barn tar sylt på våffla.

Att kunna hjälpa minskar maktlösheten

Mat är akut och nödvändigt, men då många skäms över den situation de hamnat i och isolerar sig, är behovet av värdighet och upprättelse också angeläget. Många lever i utanförskap vilket påverkar barnens självbild och möjligheter till utveckling.

Svenska kyrkans unga-flagga.

Att bli lyssnad på

Ett barn kan förvisso ha stor makt över andra barn, men sällan mer än så. När man är ung och känner sig maktlös gentemot vuxenvärlden är det viktigt med en plattform där man kan enas och tillsammans uträtta något.

Ekumenik – kristen tro på olika sätt illustreras med bilder på olika kyrkobyggnader.

Ekumenik – att leva tillsammans i samma hus

Vi kristna skall vara ett, så att världen kan tro – det är en del av uppdraget vi fått av Jesus själv (se tex Joh 17:20-23), och Paulus säger återkommande detsamma. Ändå är splittringen stor, enheten avlägsen. Historien är fylld av konflikter och misstro kyrkotraditioner emellan.

Ankare på en strand i solnedgång.

Hopp och framtidstro

Utan hopp om förändring skulle livet ofta vara svårt att härda ut. Hopp är en attityd av att inte vara nöjd med det som är innan det är som det borde. Hoppet kan liknas vid ett ankare kastat in i framtiden, den framtid där det vi önskar ter sig inte bara möjligt utan verkligt.

Vigsel

Vigsel – ett steg tillsammans

Äktenskapet har länge varit samhällets grundläggande gemenskapsform, men det är inte längre lika givet. Många lever ihop utan att vara gifta. Så varför låta viga sig?

Vår kristna tro har för var och en av oss varit en personlig ledsagare genom vårt äktenskap.

Samtal pågår

Kristen tro med övertygelse om att Gud går med oss och bär oss gör också att livet här och nu får ett fördjupat perspektiv, berättar Britt-Marie och Hans Almer som snart firar sin 47:e bröllopsdag.

Försoning - att laga det trasiga

Försoning handlar om att hela en skadad relation. Det kan gälla relationen mellan individer, mellan grupper, mellan stater – eller mellan människa och Gud.

Dopets mysterium

Varför ska jag döpa mitt barn? Eller annorlunda uttryckt – vari ligger dopets mysterium? Jonas Eek, präst i Svenska kyrkan, ger oss sina svar i en personlig krönika.