Foto: Johannes Frandsen

Att vara kyrka

En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap för församlingar som vill utveckla arbetet med delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare. Syftet är att rusta samordnare och möjliggörare för ideellt engagemang. 3-5 okt och 30 nov-2 dec 2022, 6-8 feb och 24-25 apr 2023, Helsjön folkhögskola

Under kursen får deltagarna hjälp att se sin församling och sin egen roll i arbetet med ideella medarbetare. För att kunna leda på ett bra sätt ges möjlighet att bearbeta frågor om bl.a. det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och medarbetarskap, yrkesroll hos anställda medarbetare, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter, juridiska frågor, rekrytering, utbildning och uppmuntran.

Kursen är tänkt att vara en resurs för såväl församlingen som för den enskilde kursdeltagaren. Ansökan görs därför av kyrkoherden och till ansökan bifogas ett brev där både kyrkoherden och den/de som ska gå kursen på några rader formulerar vilken målsättning församlingen har med att sända medarbetare till kursen. Vi rekommenderar att man går flera medarbetare samtidigt för att det ska bli en så god process som möjligt i församlingen. Kursen omfattar 11 kursdagar fördelade på fyra tillfällen, samt olika uppgifter mellan kurstillfällena. Ett kurstillfälle kommer att genomföras digitalt.

Uppgifterna mellan kurstillfällena relaterar till utvecklingsprocessen i det egna församlingsarbetet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren ges både utrymme och stöd att i en referensgrupp reflektera kring innehållet i utbildningen och förankra det som tas upp i kursen bland övriga medarbetare i sin hemförsamling. Kursen leder fram till en utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideella medarbetare, som med fördel kan tas upp för beslut i kyrkorådet.

11 500kr
Kost och logi vid tre kurstillfällen ingår, ett tillfälle är digitalt

3-5 okt och 30 nov-2 dec 2022, 6-8 feb och 24-25 apr 2023, Helsjön folkhögskola
Anmäl dig direkt till Helsjön folkhögskola senast den 25 maj 2022