Foto: Gustaf Hellsing

Perustehtävä

Ruotsin kirkko on sopinut, että kaikkien seurakuntien perustehtävät ovat jumalanpalvelukset, opetus, diakonia ja lähetys. Tarkoitus on, että ihmiset elävät uskossa Jeesukseen Kristukseen ja kristilliseen yhteyteen.

Jumalanpalvelus. Göteborgin hiippakunta seuraa Ruotsin kirkon jumalanpalveluselämän kehittymistä ja luo kohtaamispaikkoja siitä keskustelemiseksi. Seurakuntia tuetaan muun muassa antamalla neuvontaa ja kehittämällä ammattitaitoa jumalanpalveluskirjallisuudessa, jumalanpalvelusjärjestyksissä, kirkkokäsikirjassa ja kirkkojärjestyksessä, lupakysymyksissä jne.

Opetus. Göteborgin hiippakunta tarjoaa ammattitaidon kehitystä ja jatkokoulutusta kasteen, konfirmaation, kirkkopedagogiikan ym. kysymyksissä. 

Diakonia. Diakonia on kirkon sosiaalista työtä. Tehtävänä on kohdata haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat ihmiset osallisuuden, kunnioituksen ja molemminpuolisen solidaarisuuden hengessä. Tätä ovat muun muassa Päivystävän papin työ, sairaalakirkko, työelämän yhteistyömuodot ja sielunhoito. Göteborgin hiippakunta tukee seurakuntien diakoniaa antamalla neuvontaa ja kehittämällä ammattitaitoa.

Lähetys. Lähetys kuvastaa opetuslasten saamaa tehtävää todistaa muille uskostaan. ​Kysymyksessä on yhtä paljon seurakunnan sisäinen työ kuin se, miten tuetaan muita kirkkoja yli koko maapallon niiden perustehtävässä todistaa Jeesuksesta. Tämä tapahtuu sekä antamalla taloudellisia lahjoituksia että lähettämällä työntekijöitä, kuten opettajia, lääkäreitä, ekonomeja tai pappeja.

Musiikki. Musiikilla on keskeinen osa Ruotsin kirkossa – jumalanpalveluksissa, musiikkijumalanpalveluksissa, konserteissa, kirkollisissa toimituksissa, kuorotoiminnassa ja lasten ja nuorten musiikkitoiminnassa. Göteborgin hiippakunta harjoittaa muun muassa kirkkomuusikkojen rekrytointia ja jatkokoulutusta. Lisäksi hiippakuntamuusikot työskentelevät tiiviisti hiippakunnan antiikkiasiantuntijoiden kanssa urkuinventoinnin tyyppisissä projekteissa, joiden tarkoituksena on tukea toimenpiteiden suunnittelua urkukulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

Biskop Susanne Rappmann välsignar.

Pastoraalinen tehtävä

Piispa valvoo hiippakunnan seurakuntia ja edesauttaa niiden toimimista paikkoina, joissa ihmiset saavat kohdata toisensa ja Jumalan. Piispa edustaa usein kirkkoa ja antaa lausuntoja eri kysymyksistä esimerkiksi viestimissä ja tavatessaan päätöksentekijöitä.

Hyvä hallinto

Kirkkojärjestyksen mukaan Ruotsin kirkolla on oltava toiminnassaan hyvä talousasioiden hoito ja kirkon varoja on hallinnoitava tehokkaasti sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla kirkon perusarvojen mukaan.

Papinpalkkavarojen hallinnointi

Ruotsin kirkon metsät, maat ja rahastot kuuluvat yhteisen nimen Papinpalkkavarat (Prästlönetillgångar, PLT) alle.