Ekonomi kvalificerad

Inom tjänsten Ekonomi kvalificerad är det stort fokus på de årsbaserade rutinerna så som bokslut, årsredovisning, deklaration och budgetarbete.

Ekonom

I tjänsten Ekonomi kvalificerad finns alltid rollen ekonom på stiftskansliet. Ekonomen hanterar styrvärden i bokföringsprogrammet och administrerar kodplan, användare och liknande

Löpande arbete

 • Uppstart nytt år
 • Månadsbokslut
 • Anläggningsredovisning

Årsavslut

 • Hantering av anläggnings- och gåvoregister 
 • Avstämningar
 • Bokföring bokslutsposter
 • Upprättande bokslut
 • Upprättande årsredovisning
 • Revision

 Deklaration

 • Momsdeklaration, EU-handel
 • Inkomstdeklaration
 • Momsdeklaration års-/kvartalsvis

Ekonomisk redogörelse (SCB)

 • Sammanställning och rapportering SCB

Stiftelsehantering

 • Upprätta bokslut stiftelse
 • Upprätta årsredovisning stiftelse
 • Upprätta deklaration stiftelse

Controller

Controller-rollen kan hanteras som en del av samma tjänst och utförs då av controller på stiftskansliet. När controller-rollen istället finns lokalt i församling/pastorat behöver motsvarande arbetsmoment hanteras lokalt.​

Löpande arbete

 • Resultat- och verksamhetsuppföljning (per tertial)
 • Uppdatering likviditetsplanering (månads- eller kvartalsvis)
 • Avstämning resultatkonton och internredovisning (månadsvis)

Årsavslut

 • Genomgång med fastighet
 • Avstämning resultaträkning och internredovisning
 • Presentation bokslut och årsredovisning i kyrkoråd
 • Presentation bokslut och årsredovisning i kyrkofullmäktige

Budget

 • Framtagande av budgetförslag tillsammans med verksamhetsansvariga
 • Sammanställande av budgetskrivelse
 • Presentation budget i kyrkoråd
 • Presentation budget i kyrkofullmäktige
 • Registrering av kyrkoavgift och begravningsbudget i KOB 

​Målkapital (en gång per mandatperiod)

 • Introduktion och nuläge
 • Prognos för alternativa scenarier
 • Presentation målkapital för kyrkoråd och kyrkofullmäktige