Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Den grundläggande uppgiften

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

Gudstjänst

Göteborgs stift följer utvecklingen av gudstjänstlivet i Svenska kyrkan och skapar mötesplatser för samtal om detta och stöttar församlingar genom bland annat rådgivning och kompetensutveckling inom gudstjänstlitteratur, gudstjänstordningar, kyrkohandbok och kyrkoordning, tillståndsfrågor med mera.

Undervisning

Jesus undervisade människor i hela sitt liv. Han berättade liknelser och samtalade med människor som han mötte för att han ville visa på Guds kärlek. När vi tänker på undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander, men i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och om oss själva. På så sätt får vi en fördjupad förståelse av vad det är att vara människa. Göteborgs stift tillhandahåller kompetensutveckling och fortbildning inom bland annat dop, konfirmation, kyrkopedagogik.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Det handlar bland annat om arbete med Jourhavande präst, sjukhuskyrkan, samarbeten inom arbetslivet och själavård. Göteborgs stift är stöd till församlingarna genom rådgivning och genom att erbjuda kompetensutveckling inom diakoni.

Mission

Mission betyder "sändning" och speglar det uppdrag som lärjungarna fick, att vittna för andra om sin tro. ​Det handlar lika mycket om vad församlingen gör inom sina egna gränser, som hur man stöder andra kyrkor över hela jorden i deras grundläggande uppgift att vittna om Jesus. Detta sker både genom ekonomiska gåvor och genom att sända medarbetare till exempel lärare, läkare, ekonomer eller präster.

Musik

Musiken är en central del av Svenska kyrkan – i gudstjänster, musikgudstjänster, konserter, kyrkliga handlingar, körverksamhet och musikverksamhet med barn och unga. Göteborgs stift arbetar med bland annat rekrytering och fortbildning av kyrkomusiker. Dessutom jobbar stiftsmusiker tätt ihop med stiftsantikvarier i projekt som till exempel orgelinventering, med syfte att stötta planeringen av åtgärder för att underhålla orgelkulturarvet.