Foto: Getty Images

Metsä

Metsämaat ovat maantieteellisesti hajallaan ja ulottuvat Laholmin kunnasta etelässä Bengtsforsin kuntaan pohjoisessa. Kaikkiaan hallinnoidaan noin 25 000 hehtaaria tuottavaa metsämaata, jonka hallinto on jaettu kahteen piiriin.

Papinpalkkavaroilla ei ole omia koneita tai työntekijöitä metsänhoitotyöhön, vaan urakoitsijat hoitavat kaiken metsänhoidon.

Metsänhoidon päämetodi on avohakkuu, mutta on myös alueita, joilla harjoitamme hakkuutonta metsänhoitoa. Puutavaran myynti hoidetaan sekä toimitusmyyntinä, jolloin hakkuun hoitavat urakoitsijat tekemämme sopimuksen mukaan, että erimuotoisina myyntikauppoina, jolloin ostaja vastaa hakkuusta.

Kirkkojärjestyksen 46. luvun 3§ lukee: ”Papinpalkkavaroja on hallinnoitava niin tehokkaasti kuin mahdollista ja sellaisella tavalla, että niistä saa parhaan mahdollisen kestävän kokonaistuoton.”

Koko metsäomaisuus on sertifioitu FSC® ja PEFC -sertifioinnin mukaan Södra Skogsägarnan sertifiointikaton alla lisenssinumerolla FSC-C014930, PEFC/05-22-11. Noin 8 prosenttia tuottavasta metsämaasta on omistettu luonnonsuojelutarkoitukseen, jossa mahdollisen hoidon tarkoitus on säilyttää tai vahvistaa luonnonarvoja.