Foto: Ikon

Vähemmistökielet

Göteborgin hiippakunnan toimintaperiaatteet kansallisilla vähemmistökielillä ja viittomakielellä tehtävässä työssä.

”Kirkon tehtävä on tehdä kaikille selväksi, mitä sen usko, tunnustus ja oppi sisältävät. Ruotsin kirkko kutsuu kaikkia kuulumaan uskon kansaan ja olemaan osana sen elämää”
(Kirkkojärjestyksen 1. kappaleen johdanto).
 
”Kirkollisten elinten on tietyissä tapauksissa otettava vastaan kirjallisia esityksiä ja vastattava niihin suomeksi sekä meän- ja saamen kielellä.
Ensimmäisen kappaleen mukainen velvollisuus koskee kirjallisia esityksiä henkilöiltä, jotka asuvat jollakin niistä hallintoalueista, jotka mainitaan kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä käsittelevän lain (2009:724) 6 §:ssä ja sillä kielellä, jonka hallintoalue on kysymyksessä. Esitettävän asian on koskettava esityksen tekijää tai sitä henkilöä, jonka toimeksiannosta esitys tehdään. (SvKB 2010:6)” (KO 36 kap 7 §)
 
Göteborgin hiippakunnan on edistettävä vähemmistöjen mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Vähemmistönäkökulman on oltava mukana hiippakunnan työssä niin tapahtumissa, kommunikaatiossa kuin selvityksissäkin. Kielen lisäksi hiippakunnan on selkeästi huomioitava ja vahvistettava vähemmistöjen kulttuuriperintö. Hiippakunta haluaa myös turvata vähemmistökielten roolin ja aseman Ruotsin kirkon elämässä ja nostaa esiin arvon siinä, että saa viettää jumalanpalveluksia sydämensä kielellä.
 
Seuraavien sanojen on oltava vähemmistökielisen työn perustana: näkyväksi tekeminen, saavutettavuus, samanarvoisuus ja vaikutusmahdollisuus.
 
KIELET, JOITA NÄISSÄ TOIMINTAPERIAATTEISSA TARKOITETAAN
Lain (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä mukaan Göteborgin hiippakunta noudattaa sitä kielten rajausta, jota suositellaan dokumentissa ”En flerspråkig kyrka – policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk än svenska” (Monikielinen kirkko – toimintaperiaatteet ja tavoitteet Ruotsin kirkon työlle muilla kuin ruotsin kielellä), (Svenska kyrkan 2010), s 10. Ne ovat:
 
·     Kansalliset vähemmistökielet suomi, saame, romani chib, meänkieli
·     Ruotsalainen viittomakieli
 
GÖTEBORGIN HIIPPAKUNNAN TYÖ
Göteborgin hiippakunta haluaa pitkän tähtäimen edistämis- ja valvomistyössä tukea ja kehittää työtä kansallisilla vähemmistökielillä suomi, saame, romani chib ja meänkieli sekä viittomakielellä. Edelleen hiippakunta haluaa työskennellä vähemmistökielisen taustan omaavien aktiivisen näkyväksi tekemisen ja samanarvoisen kohtelun puolesta.

(Göteborgin hiippakuntahallituksen päätös 2018-02-07)