Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Interreligiösa relationer

Sverige är idag ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Det betyder att frågor som rör möten med människor av annan tro är en verklighet för ett stort antal församlingar i vårt stift och i vår kyrka.

Interreligiösa relationer ställer frågor om livet 

Möten mellan människor av olika tro ställer frågor till och om kristen tro och kristet liv. Vad är ett trovärdigt kristet vittnesbörd i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle? På vilket sätt kan Svenska kyrkan samverka med andra av god vilja oavsett religiös tradition?

Göteborgs stifts arbete med interreligiösa relationer

Arbetet med interreligiösa relationer består av att verka för fördjupade och breddade relationer mellan människor av olika tro, och att främja en teologisk reflektion och ett pastoralt förhållningssätt kring mötet med människor av annan tro i stiftets församlingar.

Fokus för arbetet är att möjliggöra möten över religiösa gränser. Att möta människor med en annan trostillhörighet, att samtala och lära känna varandra är ett effektivt sätt att göra det okända mera känt. Religionsmotsättningar och kollektiv misstänksamhet har en tendens att vittra sönder i mötet med verkliga människor.

Interreligiös samverkan

Det interreligiösa arbetet har samhällsbyggande kvaliteter. "Religionsdialogen" och "Power of Pink" i Uddevalla liksom Tro&Respekt Interreligiösa Rådet i Nordost är några exempel på sådana interreligiösa sammanhang. 

Stöd till religionsdialog i församlingen

Vi erbjuder konsultativt stöd till lokala interreligiösa sammanhang bland annat genom ett nätverksutbyte mellan församlingar och pastorat med engagemang i interreligiösa relationer. I kursen Tala väl med varandra,  som ges regelbundet, med deltagare från judendom, kristendom och islam, ges verktyg för att stärka interreligiösa relationer. Skolverksamheten "Under samma himmel" hjälper elever i 8e klass att vara stolta över sin religiösa eller ickereligiösa identitet och respektera klasskompisarnas. 

Resurser