Foton av heliga rum i Göteborg. Göteborgs moské, St Gabriels syrisk-ortodoxa kyrka, Judiska församlingen och Phat Quang tempel.
Foto: Mikael Ringlander

Vi gläntar på dörren till Heliga rum

När människor samlas för bön, andakt och gudstjänst sker det ofta i för ändamålet särskilda lokaler, i det som vi kan kalla heliga rum. Många av dessa heliga rum finns i stora byggnader väl synliga i omgivningen, men långt ifrån alla gör det.

Heliga rum finns också i mindre lokaler i mer anonyma fastigheter utan utsmyckning eller religiösa symboler. De heliga rummen finns i våra omgivningar, i våra städer och på vår landsbygd. Många av de heliga rummen har vi sett från utsidan. Men hur många av dessa har vi sett från insidan, eller rent av varit inne i själva?

Göteborgs religiösa historia är spännande. Staden grundades av reformerta holländare och befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Stadens internationella prägel gjorde att den religiösa enheten utmanades och Göteborg var en av de första städer där judar under 1700-talet fick tillåtelse att bosätta sig. Under 1800-talet ledde frikyrkorörelsen i form av metodism och baptism till konfrontationer med konservativ lutherdom och statskyrklighet. På 1970-talet byggdes i Göteborg den första moskén på svensk mark.

Idag finns det hundratals och kanske ännu fler heliga rum i Göteborg. De är knutna till olika religiösa traditioner; kristna, muslimska, judiska, sikhiska och buddhistiska med flera. I trettiotre bilder presenteras ett urval av dessa religiösa lokaler i utställningen Heliga rum på Göteborgs stadsbibliotek tidigare i år och i en bok med samma namn.

– Utställningen och boken Heliga rum vill vara en inspiration till att besöka varandras rum, säger Mikael Ringlander. Att mötas och tala med varandra, för att stänga in sig är inte ett alternativ. Vi vill inspirera och stimulera till dialog mellan människor, att tala om det som är heligt och viktigt i livet.

– Som ärkebiskop Desmond Tutu utrycker det: ”Jag behöver dig för att vara jag och du behöver mig för att vara du”.

Text Torgny Lindén, stiftskommunikatör, foto Mikael Ringlander, stiftsadjunkt och fotograf

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 3 2021).

Ett urval av bilder ur boken Heliga rum

Boken Heliga rum är baserad på utställningen med samma namn. I korta intervjuer försöker boken fånga olika personers relation till det heliga rummet. Det kan handla om något minne av en högtid, av glädje och sorg, av vad det betytt för personen och om hur personens tro tar sig uttryck i vardagen.

Här kan du beställa boken:

https://www.bokus.com/bok/9789188453471/heliga-rum/

https://www.adlibris.com/se/bok/heliga-rum-9789188453471

https://www.akademibokhandeln.se/bok/heliga-rum/9789188453471/