Främja ideellt medarbetarskap i församlingen

”För den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan ska det vara lätt att hitta sin uppgift.” Det är ett av huvudmålen för utvecklingen av det ideella medarbetarskapet i Svenska kyrkan.

Du är en möjliggörare

I detta utvecklingsarbete behöver församlingens anställda medarbetare se sig själva som möjliggörare för ideellt engagemang. Att vara en möjliggörare kan innebära att man sänker trösklar, tar bort hinder och välkomnar och uppmuntrar människor som kan tänka sig att vara en ideell medarbetare.  Här får du några tips på olika saker som kan göra det lättare för människor att hitta sin ideella uppgift i er församling.

Blomstrasamtal

Pastorn och författaren Tomas Sjödin skriver i sin bok ”Den som hittar sin plats tar ingen annans” om samtal som får volontärer att blomma ut. Samtalen bygger på tre frågor: Vad vill du? Vad har du? Hur gör du? och fokuserar på vad personen har att ge istället för på församlingens behov.

Checklista

Till hjälp för att arbeta med ideellt medarbetarskap. Gå gärna igenom punkterna tillsammans och samtala om hur ni vill ha det, får ett få en gemensam grundsyn kring ideellt engagemang.

Det ideella uppdraget

Som ideell medarbetare bidrar jag med min fritid. Det är inte ovanligt att människor som redan har mycket engagemang på andra håll även är öppna för att göra en ideell insats i Svenska kyrkan.

Kommunicera ideella uppdrag

När ni har kommit fram till hur ni vill presentera det ideella uppdraget behöver det bli synligt också. Använd de kanaler ni redan har tillgång till i församlingen, till exempel den egna webbplatsen, församlingstidningen, Facebook och Instagram.

Policy för ideellt medarbetarskap

En policy är ett officiellt dokument som beskriver hur församlingen tycker och tänker i en specifik fråga. Och den ger gemensamma ramar för hur arbetet ska organiseras för allas bästa.

Utvecklingsplanen

Att inkludera fler ideella är en del i församlingens utvecklingsarbete och ett sätt att visa att alla är välkomna. Att ha en utvecklingsplan för det ideella medarbetarskapet är ett sätt att hålla arbetet levande.

En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.

Överenskommelsen

Uppgiften att vara ideell medarbetare bygger på förtroende och förutsätter att personen delar samma värdegrund och etiska förhållningssätt som Svenska kyrkan.