Foto: Alex & Martin /Ikon

Stiftsfullmäktige

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella och övergripande ärenden av stor betydelse för stiftets verksamhet. Ledamöterna väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder. Stiftsfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet, budget, kyrkoavgift och årsredovisningens resultat och balansräkning samt beslutar om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ledamöter. De sammanträder minst två gånger per år och består av 65 ledamöter samt ersättare.

Stiftsfullmäktiges presidium

Marika Palmdal (ÖKA) ordförande
Stefan Linderås (POSK) 1:e vice ordförande
Markus Svensson (S) 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige 

Sammanträden

Stiftsfullmäktiges sammanträden börjar kl 13.00

31 maj 2023
29 november 2023