Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Stiftsfullmäktige

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsfullmäktige beslutar i principiella och övergripande ärenden av stor betydelse för stiftets verksamhet. Ledamöterna väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet, budget, kyrkoavgift och årsredovisningens resultat och balansräkning samt beslutar om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens ledamöter. De sammanträder minst två gånger per år och består av 81 ledamöter samt ersättare.

Sammanträden 2019

27 maj
27 november

Ledamöter 2018-2021

Stiftsfullmäktiges ledamöter och ersättare (uppdaterad 2019-06-18)

Stiftsfullmäktiges presidium

Jens Lindström (S) ordförande
Stefan Linderås (POSK) 1:e vice ordförande
Marika Palmdal (ÖKA) 2:e vice ordförande