Närbild på ett färgat kyrkfönster med ett kors i mitten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

Biskopen är ordförande och domprosten är vice ordförande i domkapitlet. I domkapitlet sitter också en lagfaren domare, en diakon eller präst som är utsedd av stiftets präster och diakoner samt tre personer valda i förtroendemannaorganisationen. Det finns ersättare för de ordinarie ledamöterna.  

De sitter i domkapitlet (Mandatperioden 2022–2025)

Ordinarie ledamöter

 • Susanne Rappmann, biskop och ordförande
 • Stefan Hiller, domprost och vice ordförande
 • Åsa Wulfsberg, diakon, representant för stiftets präster och diakoner
 • Sten Janson, ledamot
 • Annika Thornberg, ledamot
 • Markus Svensson, ledamot
 • Anna Hjort Ööpik, domarledamot

Ersättare

 • Tomas Philipsson, präst, ersättare för biskop och domprost
 • Gunnar Ledwon, präst, ersättare för representant för stiftets präster och diakoner
 • Johannes Hellberg, ersättare för ledamot
 • Lars-Ola Dahlqvist, ersättare för ledamot
 • Bengt Wernersson, ersättare för ledamot
 • Magnus Lundberg, ersättare för domarledamot

Domkapitlets sammanträden 2024 

 • 11 januari (vigning 14 januari)
 • 7 februari 
 • 21 mars
 • 2 maj
 • 5 juni (vigning 9 juni)
 • 3 september
 • 10 oktober
 • (16–17 oktober nationella domkapitelsöverläggningar)
 • 12 november
 • 11 december

Det gör domkapitlet

Domkapitlet hanterar flera olika ärendekategorier, bland annat utfärdande av församlingsinstruktioner, behörighetsförklaringar av präster och diakoner, gudstjänstfrågor samt stiftskollekt.

Domkapitlet examinerar också präster och diakoner samt fattar beslut om examen inför vigning. Vigningarna sker vanligtvis två gånger per år, i januari och juni, i Gustavi domkyrka i Göteborg. 

Domkapitlet prövar även beslut som fattats av kyrkliga organ inom stiftet, till exempel kyrkofullmäktige och kyrkoråd, samt vissa andra typer av beslut när en sådan prövning har begärts.

Domkapitlet hanterar befogenhetsprövningar inför arbetsrättsliga åtgärder avseende präster och diakoner, när en sådan prövning har begärts. 

Domkapitlet hanterar dessutom anmälningar mot präster och diakoner, i fråga om hur de sköter sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. 

Kontaktuppgifter till domkapitlet

Postadress: Göteborgs stift, Domkapitlet, Box 119 37, 404 39, Göteborg 
E-postadress: goteborg.stift@svenskakyrkan.se

Här hittar du kontaktuppgifter till stiftets kontaktpersoner för sexuella övergrepp.