Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.

Några av domkapitlets uppgifter är: gudstjänstfrågor, utfärdande av församlingsinstruktioner, beslut om stiftskollekter, beslutsprövning och överklaganden samt befogenhetsprövning.

Domkapitlet ansvarar även för diakon- och prästexamen och har tillsyn över hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten.

Sammanträden 2019

17 januari med prästexamen (vigning 20 januari)
27 februari
1 april
(29 april utgår)
2  maj (nytt datum)
13 juni med präst- och diakonexamen (vigning 16 juni) OBS! Nya datum för sammanträde och vigning.
12 september
15 oktober
11 november
11 december

Sammanträden 2020

21 januari med prästexamen (vigning 26 januari)
26 februari
31 mars
7 maj
11 juni med präst- och diakonexamen (vigning 14 juni)
8 september
15 oktober
12 november
9 december

Ledamöter och ersättare i domkapitlet 2018-2021

Biskop Susanne Rappmann, ordförande 
Domprost Stefan Hiller, vice ordförande

Utsedd representant för stiftets präster och diakoner
Barbro Hjort, diakon
Ersättare Tomas Philipson, kyrkoherde

Ersättare för biskop och domprost i domkapitlet
Malin Hammarström, kyrkoherde 

Lekmannaledamöter
Kerstin Alnebratt 
Bengt Wernersson (C)
Sten Janson (POSK)

Ersättare för lekmannaledamöter
Björn Andersson (S)
Bo Hanson (ÖKA)
Kai Bengtsson (BA)

Domarledamot
Bertil Josefson
Anna Hjort Ööpik ersättare