Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.


Några av domkapitlets uppgifter är: gudstjänstfrågor, utfärdande av församlingsinstruktioner, beslut om stiftskollekter, beslutsprövning och överklaganden samt befogenhetsprövning.

Domkapitlet ansvarar även för diakon- och prästexamen och har tillsyn över hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten.

Sammanträden 2018

18 januari med prästexamen
27 februari
27 mars
16 maj
7 juni med prästexamen
13 september med diakonexamen
10 oktober
7 november
11 december

Ledamöter och ersättare i domkapitlet 2018-2021

Biskop Per Eckerdal, ordförande 
Domprost Karin Burstrand, vice ordförande

Utsedd representant för stiftets präster och diakoner
Barbro Hjort, diakon
Ersättare Tomas Philipson, kyrkoherde

Ersättare för biskop och domprost i domkapitlet
Malin Hammarström, kyrkoherde 

Lekmannaledamöter
Kerstin Alnebratt 
Helene Andersson (C)
Sten Janson (POSK)

Ersättare för lekmannaledamöter
Björn Andersson (S)
Bo Hanson (ÖKA)
Kai Bengtsson (BA)

Domarledamot
Bertil Josefson
Anders Hagsgård ersättare