Företagshälsovårdstjänster, ramvatal

Previa har ett regionalt ramavtal med Göteborgs stift för att tillhandahålla ett brett antal tjänster inom företagshälsovård. Avtalet är öppet för alla ekonomiska enheter; stift, församlingar och pastorat, inom Svenska kyrkan att avropa.

Vill du veta mer eller få rådgivning? KOntakta mig gärna

AB Previa
Marianne Tegel
Box 11939,
404 39 Göteborg
 
www.previa.se