Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag

Inför den nya mandatperioden erbjuds en utbildning för ordförande och vice ordförande i kyrkoråd. Webbutbildningen öppnar under januari 2022 och är tillgänglig under hela mandatperioden.

Utbildningen är en stiftsgemensam satsning och vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd och tar sin utgångspunkt i sammanhanget, uppdraget och rollen. Utbildningen består av följande avsnitt:

  • kallelse och rollförståelse
  • Svenska kyrkans sammanhang
  • kyrkorådet som styrelse
  • gemensamt uppdrag - delat ansvar
  • styra/leda - relationen till kyrkoherden
  • strategi, beslut och uppföljning
  • mötesledning.

Varje utbildningsavsnitt inleds med en film där två programledare samtalar med interna och externa experter inom respektive område, med syftet att fånga upp det som ordföranden delar gemensamt. Till utbildningsavsnitten finns fördjupningsdelar och tips för den som vill lära sig mer. Det kan vara böcker, webbsidor, filmer, webbinarier och utbildningar som relaterar till de olika avsnitten.

Utbildningen är öppen för kyrkoherdar i de församlingar/pastorat där kyrkorådsordförande är anmälda till utbildningen. 

Kostnad
750 kr exkl moms

Anmälan 
Anmälan öppnar i december. Du får tillgång till e-utbildningen direkt.   ​

Här kan du läsa mer om utbildningen och hur du anmäler dig