Foto: GettyImages

Asylsökande och flyktingar

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Stiftskansliet vill på olika sätt stödja församlingarna i deras arbete med "Människor på flykt" i olika faser. Exempel på detta är utbildning, rådgivning, coachning, förmedling av olika medel, bidrag till familjeåterförening genom Göteborgs- och Skara stifts flyktingfond. Kurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Exempel på utbildning är Asylrättscentrums olika föreläsningar under året. 

Samarbetsparter

Migrationsverket 

Asylrättscentrum (Swedish Refugee Law Centre)

FARR Flyktinggruppernas och Asylkommitéernas Riksråd

Flyktingar från Ukraina

Stöd och information till församlingarna med anledning av kriget i Ukraina hittar du här och så finns det också en lista med ytterligare resurser.

Rådgivning i asyl- och flyktingfrågor

Jurister från Asylrättscentrum med säte i Stockholm och Göteborg besöker olika orter i Västsverige för att ge gratis rådgivning i asylfrågor.

Asylrådgivning i Västsverige

En rad olika organisationer och församlingar i Västsverige initierade 2013 ett samarbete med Asylrättscentrum i Stockholm som ska göra det möjligt för jurister från Asylrättscentrum att träffa asylsökande på olika platser i Västsverige.

Göteborgs och Skara stifts flyktingfond

Göteborg och Skara stift har en gemensam fond för mindre bidrag till framförallt kostnader i samband med familjeåterförening.

Grupphandledning för flyktingarbete

Det finns handledningsgrupper i stiftet för dig som i ditt arbete möter gömda/ asylsökande/ flyktingar.

vem gör vad?

Anders arbetar med

  • Vänstiftsrelationer
  • Internationella frågor
  • Migrationsfrågor
  • Ung i den världsvida kyrkan
  • Act Svenska kyrkan

Henrik arbetar med

  • Integration
  • Rasism och främlingsfientlighet interreligiös dialog
  • Kurserna "Tala väl om varandra" och "Rötter och fötter"
  • Frågor kring konversion

Asylrådgivning i Västsverige

En rad olika organisationer och församlingar i Västsverige initierade 2013 ett samarbete med Asylrättscentrum i Stockholm som ska göra det möjligt för jurister från Asylrättscentrum att träffa asylsökande på olika platser i Västsverige.

Grupphandledning för flyktingarbete

Det finns handledningsgrupper i stiftet för dig som i ditt arbete möter gömda/ asylsökande/ flyktingar.

Göteborgs och Skara stifts flyktingfond

Göteborg och Skara stift har en gemensam fond för mindre bidrag till framförallt kostnader i samband med familjeåterförening.

Rådgivning i asyl- och flyktingfrågor

Jurister från Asylrättscentrum med säte i Stockholm och Göteborg besöker olika orter i Västsverige för att ge gratis rådgivning i asylfrågor.