Foto: GettyImages

Asylsökande och flyktingar

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Stiftskansliet vill på olika sätt stödja församlingarna i deras arbete med "Människor på flykt" i olika faser. Exempel på detta är utbildning, rådgivning, coachning, förmedling av olika medel, bidrag till familjeåterförening genom Göteborgs- och Skara stifts flyktingfond. Kurser för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Exempel på utbildning är Asylrättscentrums olika föreläsningar under året. 

Samarbetsparter

Migrationsverket 

Asylrättscentrum (Swedish Refugee Law Centre)

FARR Flyktinggruppernas och Asylkommitéernas Riksråd

Aktuell seminarieserie

Utöver detta inbjuder Västerås stift även till seminarieserien ”Att möta migranter i kris”: Fyra olika pass kommer att erbjudas utifrån olika teman där ni som deltagare kan välja vilka tillfällen som ni önskar delta i. Välkomna att anmäla er på kurswebben, https://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/detalj/33629 , eller till vasterasstift.migration@svenskakyrkan.se

Obs. Första tillfället går av stapeln redan i veckan.

Pass 1: Grundläggande behov och sociala rättigheter. 13 oktober 2021. Kl 13-15.
Pass 2: Att vara konvertit. 8 december 2021. Kl 13-15.
Pass 3: Att vara ung migrant. 23 februari 2022. Kl 13-15.
Pass 4: Interreligiositet och en gemensam värld. 6 april 2022. Kl 13-15.

Pass 1. Grundläggande behov och sociala rättigheter. 
Svenska kyrkans församlingar möter allt fler människor i Sverige som saknar tillgång till grundläggande behov så som tak över huvudet, mat och kläder. Vad kan och bör kyrkan göra för att bidra till att människor får sina behov och rättigheter tillgodosedda? 

Pass 2. Att vara konvertit.
Svenska kyrkans församlingar har under de senaste åren mött många människor som flytt till Sverige på grund av förföljelse i hemlandet med anledning av sin kristna tro. Församlingarna har också mött människor som konverterat efter mötet med kristendomen här i Sverige. Hur går asylprocessen till för en person som söker skydd på grund av konversion och hur kan vi ge ett bra stöd på vägen?   

Pass 3. Att vara ung migrant.
Cirka 70 miljoner människor befinner sig på flykt idag, ungefär hälften av dessa är barn. Hur är det att vara ung migrant i Sverige idag och hur kan Svenska kyrkan vara ett stöd till de unga som söker sig till församlingarnas verksamheter?   

Pass 4. Interreligiositet och en gemensam värld.
Under seminarietillfället diskuteras Svenska kyrkans roll som en del av en global värld. Kan vi skapa dialog och samverkan med människor med en annan religiös tillhörighet och varför bör vi göra det?  

vem gör vad?

Anders arbetar med

  • Vänstiftsrelationer
  • Internationella frågor
  • Migrationsfrågor
  • Ung i den världsvida kyrkan
  • Act Svenska kyrkan

Henrik arbetar med

  • Integration
  • Rasism och främlingsfientlighet interreligiös dialog
  • Kurserna "Tala väl om varandra" och "Rötter och fötter"
  • Frågor kring konversion

Asylrådgivning i Västsverige

En rad olika organisationer och församlingar i Västsverige initierade 2013 ett samarbete med Asylrättscentrum i Stockholm som ska göra det möjligt för jurister från Asylrättscentrum att träffa asylsökande på olika platser i Västsverige.

Grupphandledning för flyktingarbete

Det finns handledningsgrupper i stiftet för dig som i ditt arbete möter gömda/ asylsökande/ flyktingar.

Göteborgs och Skara stifts flyktingfond

Göteborg och Skara stift har en gemensam fond för mindre bidrag till framförallt kostnader i samband med familjeåterförening.

Rådgivning i asyl- och flyktingfrågor

Jurister från Asylrättscentrum med säte i Stockholm och Göteborg besöker olika orter i Västsverige för att ge gratis rådgivning i asylfrågor.