Guide för förtroendevalda

Svenska kyrkans sätt att styra och leda sina församlingar och pastorat har rötter som leder djupt ner i historien, ända tillbaka till medeltiden när den kristna kyrkan etablerades i Sverige.

Samarbete med gemensamt uppdrag och delat ansvar mellan kyrkoherde och representanter för de döpta har alltid varit en grundläggande förutsättning för vår kyrkas församlingar.

Den här guiden har kommit till på initiativ från några av Svenska kyrkans stift för att utgöra en vägledning för både förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Denna guide vill kortfattat koncentrera sig på ett antal kärnområden som behöver dryftas och överenskommas, sådant som alla förtroendevalda och kyrkoherdar tillsammans behöver få ”på plats” i utövandet av det gemensamma ansvaret.

Ladda ner Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar här.