Foto: Getty Images

Dokument Fastighet och kulturarv

Här finns färdigt material, mallar och dokument för församlingar och pastorat som kan användas fritt. Fråga gärna om frågor uppstår.