Foto: GettyImages

Kriminalvård och militära förband

Varje människa har enligt lagen om religionsfrihet rätt att utöva sin religion var hon än befinner sig. I detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet/egna religionen.

Militärsjälavård
Den församling från Svenska Kyrkan där militära förband eller andra militära enheter ligger har ansvar för den andliga vården. Präst inom det militära kallas militärpastor och skall finns till för värnpliktiga, men också för anställda och erbjuda samtal och själavård. Han/hon, samverkar med personaldetaljen, ordnar gudstjänster/korum och kan medverka i undervisning kring kris o katastrof, etik m.m.

Samråd kring omfattningen av insatserna kan ske med stiftet, som även kan hjälpa till med att finna lämplig militärpastor. Stiftet kan bidraga till finansieringen.
På nationell nivå finns fältprost Jenny Ahlén, knuten till försvarsmaktens högkvarter. Hon ordnar samlingar och fortbildningar samt är en resurs för militärsjälavården. 

Kriminalvården
Vid varje institution inom kriminalvården skall finnas en nämnd för andlig vård – NAV. I den skall ingå präst  och diakon från Svenska kyrkan samt frikyrkopastor. Ledningen vid fängelser och häkten är skyldiga att organisera NAV-verksamheten, men det är den lokala församlingen som har ansvar för att det finns präst eller diakon tillgänglig. Det finns rekommendationer för hur stora insatserna bör vara beroende på storlek och typ av anstalt. Kriminalvården ordnar grundutbildning för präster och diakoner som skall tjänstgöra vid deras institutioner. 

På nationell nivå verkar två NAV- konsulenter, knutna till kriminalvårdsstyrelsen:   Margareta Säfwenberg, Konsulent, programmet Andlig vård i kriminalvården
Telefon: 08-453 68 21, e-post: Susanne Rodmar, Konsulent, programmet Andlig vård i kriminalvården, telefon: 08-453 68 11, e-post: 

Det finns även en intresseförening för dem som har NAV-uppdrag, ”SiK” – själavårdare i kriminalvården. Ordförande är Anwor Haglund, diakon vid anstalterna i Tidaholm och Kumla. E-post: 

Göteborgs stift är behjälplig för att få fram lämpliga präster och bidrar till finansieringen av deras tjänster.