En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Begäran om ny sammanräkning för kyrkofullmäktige

Om en ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige avsäger sig sin plats/flyttar/avlider/lämnar Svenska kyrkan, så behöver ordföranden i kyrkofullmäktige vidta åtgärder för att begära en ny sammanräkning.

De här stegen behöver följas för en begäran om ny sammanräkning:

1. Skicka ett e-postmeddelande till adressen ”goteborg.stift@svenskakyrkan.se”. Rubriken ska vara ”Begäran om ny sammanräkning, kyrkofullmäktige, X församling/pastorat”.

  • I e-postmeddelandet ska det framgå att ordföranden begär ny sammanräkning, namnet på ledamoten/ersättaren som avses samt vilken nomineringsgrupp det gäller.
  • Det är ordföranden som ska skicka e-postmeddelandet.
  • Det är också möjligt att låta en annan person skicka e-postmeddelandet, men det ska då tydligt framgå att denne skriver på ordförandens uppdrag. ​​

2. I e-postmeddelandet ska också, i förkommande fall, ledamoten/ersättarens avsägelse bifogas.

  • Det är tillräckligt med en kopia av ett mail eller brev från ledamoten/ersättaren.
  • Om avsägelsen endast har framförts muntligen bör ordföranden komplettera med ledamotens skriftliga avsägelse, per t.ex. e-post, innan begäran skickas in till stiftet.​

3.  När stiftet har mottagit handlingarna och ärendet är komplett genomförs en ny sammanräkning. Resultatet av sammanräkningen skickas per post till det aktuella KF.