Foto: ELCSA-ED

Biskop Zwanini Shabalala

Vigningsgudstjänsten för biskop Shabalala ägde rum lördagen den 17 september 2022 på arenan University of Eswatini Sports Emporium i Manzini och leddes av kyrkans ärkebiskop NkosiNathi Myaka.

I början av mars 2022 gästades vårt stift av Zwanini Shabalala tillsammans med sin hustru Gugu samt föregående biskop Absalom Mnisi och hans hustru Sanna som ett led i vänstiftsrelationen. På så vis har vi redan fått tillfälle att lära känna honom.

Shabalala  föddes 1969 och prästvigdes 1995 och har sedan dess varit mycket engagerad både som församlingspräst och som ledare för flera ekumeniska organ, civilsamhällesorganisationer och i nationella kommittéer. Särskilt har han då arbetat med konfliktomvandling och fredsbyggande, projektutformning och -förvaltning, hiv/aids, jämställdhetsfrågor och förebyggande av alla former av våld. Under fem års tid har han tidigare tjänstgjort även som präst i Hannover i Tyskland. 

Du kan läsa mer i följande länkar om biskopens bakgrund och om resultatet av biskopsvalen.