Stipendier

Det finns stipendier att söka för dig som läser till kyrkomusiker, församlingspedagog, präst eller diakon. Här listar vi de stipendier som finns tillgängliga och information om hur du kan söka dem.

CH Ströms stipendium, ansvar Göteborgs stift 

CH Ströms stipendium kan sökas av de som går slutåret på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och som har för avsikt att arbeta som kyrkomusiker eller församlingspedagoger i Göteborgs stift samt av dem som skall vigas till diakoner eller präster i Göteborgs stift. 

Vår bedömning bygger på:

  • Studerande kyrkomusiker, församlingspedagog, prästkandidat, diakonkandidat som går på Svenska kyrkans utbildningsinstitut
  • Enligt stadgarna skall hälften av det belopp som delas ut gå till prästkandidater
  • Hemvist i Göteborgs stift
  • Ekonomisk situation
  • Försörjningsansvar för barn.

Sista ansökningstid 30 september varje år. Ansökningshandlingar hittar du under Dokument Kyrkliga profilutbildningar.

Ansökan skickas till Jenny Rogestedt​, se kontaktuppgifter nedan.

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för teologistuderande

Detta stipendium kan sökas av den som läser teologi i Lund och är med i Göteborgs-, Hallands eller Västgöta nation, eller av den som läser teologi i Uppsala och är med i Göteborgs- eller Västgöta nation. 

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästkandidater

Detta stipendium delas ut automatiskt till de som prästvigts i Göteborgs stift. Det betalas ut under september eller oktober varje år och innebär cirka 1000 kr per person. ​​

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!​