Foto: Getty Images

Seurakuntapedagogin koulutus

Lapset ja nuoret ovat etusijalla Ruotsin kirkossa. Vastuu lapsista ja nuorista sekä heidän kohtaamisensa on keskeistä seurakuntapedagogin ammatissa. Töihin kuuluu esimerkiksi mukanaolo verkostoissa, ryhmissä tai rippikoululeirillä.

Luonnollinen osa tehtäviä ovat kontaktit kouluihin, kunnan yhteistyökumppaneihin tai nuorisojärjestöihin. Rippikoulutyö on koko seurakunnalle kuuluva asia, ja seurakuntapedagogilla on itsestään selvä paikka työtiimissä. Yhteistyö ja jatkuva oppimisen, opettamisen ja ryhmän yhteisyyden kehittäminen kuuluvat jännittäviin tehtäviin. Työ lasten, nuorten ja perheiden kanssa on ammatin muuta osaa, jota seurakuntapedagogi on mukana muovaamassa.

Koulutustiet

Seurakuntapedagogiksi tuloon vaaditaan syksystä 2013 opettajantutkinto joko perus- tai jatkotasolla. Seurakuntapedagogi voi olla vapaa-ajanohjaaja, esikoulunopettaja, perusopettaja, aineopettaja tai ala-tai keskiasteen opettaja. 

Valmiin erityiskoulutuksen jälkeen käydään seurakuntapedagogien pastoraaliteologinen koulutus Ruotsin kirkon koulutusinstituutissa. Ennen Koulutusinstituuttiin hakua on tehtävä 8 viikon harjoittelu seurakunnassa sekä 8 päivän jakso ”Mötesplats stift och student” (Kohtauspaikka hiippakunta ja opiskelija).

Haluatko tietää lisää?
Ota mielellään yhteys minuun!